Od historie po současnost

Rok 2014 - sloučení škol

Na základě rozhodnutí Kraje Vysočina dochází k 1. 7. 2014 ke sloučení škol:

 • Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
 • Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí

Ke stejnému datu dochází ke změně názvu přejímající školy, kterou je Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, na:
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

150. výročí založení rolnické školy - Střední odborné školy řemesel

21. října 1867 - 2017

Zemska rolnicka_skolaO založení rolnické školy ve Velkém Meziříčí měla hlavní zásluhu Hospodářská jednota ve Velkém Meziříčí. Z jejích členů je třeba vyzdvihnout MUDr. Františka Skřivana, městského lékaře, který byl horlivým podporovatelem rolnické školy a po své smrti v roce 1895 jí odkázal své pozemky za městem. Ty se staly základem pro pozdější vybudování a rozvoj školního statku.

Číst více...

Historie, současnost

Sv 00

HŠ Světlá a OA, Velké Meziříčí

 
Světlá byla založena v roce 1901 jako odborná škola pro ženská povolání. Název školy byl vyjádřením úcty ke spisovatelce Karolíně Světlé, která bojovala v minulém století za emancipaci žen.
 
V roce 1923 byla postavena první budova Světlé. V roce 1928 se uskutečnila rozsáhlá přestavba se 14 třídami, třemi kuchyněmi a dvoranou. V roce 1928 byly na Světlé zahájeny vyučovací hodiny v oborech pro vzdělávání učitelek domácích nauk. Ve školním roce 1938/1939 bylo na Světlé zapsáno 548 žákyň z celé republiky a 16 z ciziny.
 

Číst více...

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí - 90 let ve svém

image005Dne 8. září t. r. bude o desáté hodině dopoledne v aule nové budovy „Světlé" konána oslava nejradostnějšího dne v dějinách škol a pensionátu „Světlé". Splnila se jí dávná touha po vlastním krovu, neboť v ten šťastný den bude v krásných, světlaplných budovách jejich zahájen školní rok škol „Světlé" s dvěma sty Světluškami jak z milého krásného města našeho, tak z dálných krajů naší vlasti s nadšeným sborem učitelským...

Ředitelství škol „Světlá" Školský spolek „Světlá"

Ano, byla to tehdy velká událost. „Světlá" se dočkalav roce 1923 vlastní budovy, 22 let po svém založení. Konečně byla ve svém!

Říkává-li dr. Adam Píčman, organizátor Světlé, že nad kolébkou i životem ústavu svítí jasná, velká hvězda štěstí, je to ona dobrá myšlenka, hledající výraz za šlechetným, věčným cílem. Slavnost otevření „Nové Světlé" konala se 8. září 1923 dopoledne ve dvorance této hlavní budovy...Na přední stěně dvoranky, vyzdobené květinami, byl obraz paní Růženy Píčmanové, která za svého pobytu ve zdejším městě žila a pracovala jen pro Světlou...Nové budovy pro Světlou jsou tři; prostřed je velká budova, podobná zámku; vpravo je dům v jednom poschodí, vlevo velký pavilon s přístavbou, v němž je nemocnice pro churavé chovanky. Kolem ústavu je na 60 měřic vlastních pozemků...

Číst více...

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru