Domov mládeže

Foto-dm-12

Domov mládeže je součástí Hotelové školy Světlá a SOŠŘ. Nabízí služby spojené s ubytováním a stravováním žáků. Už roku 1923 byla pro školu Světlá postavena nová budova, kde bylo zajištěno nejen vzdělávání, ale i ubytování. Od té doby prošel domov mládeže nemalými změnami, takže nyní může poskytnout ubytování pro 213 žáků.

 

V domově mládeže pracuje 7 vychovatelů. Žáci jsou rozděleni do 4 výchovných skupin.

Vzhledem k tomu, že tato budova patří dnes do staré zástavby, jsou zde různorodé pokoje od dvou, tří, čtyř až po vícelůžkové. Pokoje prochází průběžnou rekonstrukcí (snižování lůžkové kapacity), vybavují se novým nábytkem. Hlavní budova má nyní čtyři poschodí, to poslední bylo upraveno z bývalých půdních prostor. Tyto pokoje jsou hotelového typu, tj. se sprchou a WC. V roce 1999/2000 vzniklo nad novou jídelnou dalších šest nových pokojů, také se sprchou a WC.

Domov mládeže disponuje neomezeně připojením na WIFI.

V této části webu se můžete seznámit s organizací domova mládeže, s podmínkami ubytování, cenami a vnitřním řádem domova mládeže. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout současné interiéry, které jsou žákům ubytovaným na Domově mládeže k dispozici.

Cenové kategorie pokojů:

Pokoje s WC a sprchou 850,-Kč
Pokoje dvoulůžkové a trojlůžkové 750,- až 800,-Kč
Pokoje čtyřlůžkové a vícelůžkové 650,- až 700,-Kč

Zájmová činnost ve volném čase žáků na DM

Hlavním úkolem DM je naplnit ubytovaným žákům volný čas. K dispozici proto mají tělocvičnu, posilovnu, zrcadlový sál (cvičebnu), učebnu výpočetní techniky, učebnu techniky administrativy. Klubovny s barevnou televizí a videem a DVD vhodné i pro pořádání přednášek a besed. Za slunného počasí využívají žáci hřiště v areálu školy. V zimě mohou chodit bruslit na místní stadion.

Domov mládeže také spolupracuje s místním Jupiter clubem, kde studenti navštěvují kurzy tanečních, přednášky a koncerty. Další aktivity, do kterých se žáci mohou zapojit, nám nabízí Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí. Spolupracujeme i s nízkoprahovým zařízením Welmez.

Foto-dm-13Foto-dm-14Foto-dm-01Foto-dm-15

 

 

Posilovna:

 • Každý den od 18.30 - 20.00 hod.
 • Dohled vychovatel odpolední služby dle rozvrhu

Tělocvična:

 • Volejbal - dle rozvrhu, vychovatel Paleček
 • Basketbal - dle rozvrhu, vychovatel Paleček
 • Využití tělocvičny bývalé SŠŘS.
 • Dále je tělocvična využita dle rozpisu výchovných skupin a zájmu žáků (basketbal, florbal, volejbal, sálová kopaná...)

Cvičebna:

 • Dle zájmu studentů po celý týden

Hudebna:

 • Zprovoznění místnosti pro žáky se zájmem o hudbu (zpěv, hra na hudební nástroje)

Protidrogová činnost:

 • Vedení nástěnky s možností dotazů do schránky důvěry
 • Organizace přednášek
 • Spolupráce s koordinátorkami drogové prevence: Plán drogové prevence - vychovatelka Polová

Charitativní sbírky:

 • Charitativní sbírky probíhají v průběhu celého školního roku.

Klubovna - knihovna:

 • Půjčování knih dále dle služeb vychovatelky Marie Matulové
 • Dále individuální rady na dotazy žáků
 • Doplnění knihovny o nové knihy a seznámení s novinkami v literatuře

Psaní na stroji – TEA:

 • Každý den od 16.00 do 17.20 hod., dle potřeb žáků od 18.30 hod
 • Psaní domácích úkolů, dbáno na správný prstoklad
 • Vychovatelé odpolední služby – dle rozvrhu

Práce s počítačem:

 • Každý den je od 16.00 do 17.20 hod. umožněn přístup do počítačové učebny školy
 • Možnost práce na moderní multimediální učebně s připojením k vysokorychlostnímu internetu, psaní seminárních prací, závěrečných prací, referátů apod.

Řád Domova mládeže:

pdfVnitřní řád DM

Fotografie DM

Foto-dm-10Foto-dm-02Foto-dm-03Foto-dm-04Foto-dm-06Foto-dm-07Foto-dm-09Foto-dm-11Foto-dm-08Foto-dm-05-1Foto-dm-17Foto-dm-18

 

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru