Přihláška prakticky - Hotelová škola Světlá

Toto je přehledné, ale právně nezávazné shrnutí Přijímacího řádu, kterým se řídí přijímání žáků ke studiu na naší škole.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Č.j.: HŠaSOŠŘVM/0107/2021

V souladu s § 59 a § 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole, v souladu s Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a organizaci přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a Informací pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 č.j.: MSMT-34536/2020-2 a Opatření obecné povahy č.j.:MSMT-43073/2020-3 a na základě doporučení přijímací komise vydávám tento přijímací řád:

Číst více...

Co potřebujete k přihlášce na naši střední školu

V každém případě potřebujete vyplnit přihlášku ke studiu (liší se pro denní formu a nástavbové studium).

Další náležitosti k přijetí na Vámi vybraný obor zjistíte v tabulce níže.

OborPřijetí bez přijím. zk.Potvrzení od lékařeDoporučení poraden. zař.Ukončená 9. tř.Jednotné přijím. zkouškyZnámky
Hotelnictví NE ANO NE ANO ANO z 1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku ZŠ
Obchodní akademie NE NE NE ANO ANO z 1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku ZŠ
Podnikání (nástavbové studium) NE NE NE  - ANO z 2. pol. 2. ročníku a 1. pol. 3. ročníku učebního oboru
Podnikání (nástavbové studium) - dálkové NE NE NE  - ANO z 2. pol. 2. ročníku a 1. pol. 3. ročníku učebního oboru

Potvrzení od lékaře

(neplatí pro maturitní obory Obchodní akademie a Podnikání)

Lékař potvrdí na přihlášce, že je student způsobilý ke studiu zvoleného oboru.

Co když bude v přihlášce něco špatně?

V období mezi 1. březnem a 10. březnem 2021 se Vám ozveme a vyzveme Vás k doplnění podkladů.

Co když nebudu přijat?

Až do září 2021 budeme vyhlašovat druhá a další kola přijímacího řízení, do kterých se můžete přihlásit bez omezení. Lepší ale je přihlásit se k nám už v prvním kole.

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru