Obor Podnikání

Kód: 64-41-L/51

Studuj atraktivní obor Podnikání na Střední škole Světlá ve Velkém Meziříčí.

Nástavbové studium s maturitou

Studium Podnikání vám nabízíme ve dvou formách:

 • dálkové studium – délka studia tři roky
 • denní studium – délka studia dva roky

Studium prohloubí znalosti, které jste získali ve tříletém učebním oboru. Je zaměřeno především na oblast administrativně-ekonomickou s cílem připravit vás na veškeré podnikatelské aktivity.

Profil absolventa oboru Podnikání

Studenti oboru Podnikání - úspěch na soutěžiNástavbový obor Podnikání vás připraví pro dráhu podnikatele, majitele firmy či vlastníka společnosti. Budete schopni samostatné činnosti v oblasti manažerské a marketingové, v oblasti finančního hospodaření, jako je např. účetnictví, cenová tvorba a daňová agenda, a také v oblasti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich zpracováním. Nedílnou součástí odborného vzdělání je i znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro hospodářsko-podnikatelskou činnost.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se můžete ucházet o studium na vysokých školách, zejména na ekonomických či podnikatelských fakultách.

Uplatnění absolventa oboru Podnikání

Absolvováním tohoto oboru se z vás stanou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Po ukončení přípravy v oboru, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a absolvování příslušné praxe můžete samostatně vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti.

Získané znalosti a dovednosti uplatníte při řízení vlastní firmy i v zaměstnaneckém poměru především v té profesní oblasti, které jste se věnovali v rámci předchozího učebního oboru, jehož výstupem byl výuční list.

Co ovládá absolvent oboru Podnikání

 • study-921885 1280praktické využívání poznatků z účetnictví, vyhotovení účetních dokladů, jejich oběh a likvidaci, zhotovení účetní uzávěrky
 • vytvoření písemností z oblasti obchodní a propagační
 • dodržování předpisů v oblasti hygieny, bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic
 • orientace v otázkách řešení reklamací zákazníků
 • projednávání a přijímání objednávek od zákazníků
 • ovládání postupu při založení podniku
 • rozlišování jednotlivých forem podnikání, orientace v jednotlivých podnikových činnostech, ovládání zdrojů financování a funkci peněz
 • orientace v tržní ekonomice, na trhu práce, v podnikatelské činnosti
 • tvorba a fungování marketingového mixu – propagace firmy, reklama, průzkum trhu
 • tvorba písemností v oblasti obchodní, společenské a občanské
 • manipulace s písemnostmi, organizace administrativní činnosti
 • práce s informacemi a informačními zdroji, využívání prostředků informačních a komunikačních technologií.
 • práce s PC, využívání internetu a dalších zdrojů informací
 • komunikace v cizím jazyce

PROČ MATUROVAT NA SŠ SVĚTLÁ?

 • tradice od roku 1901
 • stáže v zahraničí (Velká Británie, Francie, Španělsko, Řecko, Itálie, Německo, atd.)
 • široká nabídka odborných kurzů (barman, barista, sommelier, carving, cukrářské kurzy, atd.)
 • kvalitní výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština)
 • pořadatel gastronomické soutěže GASTRODEN známé po celé ČR
 • moderní zázemí + vše na jednom místě (škola, domov mládeže, školní jídelna)

Vezmi svou budoucnost pevně do rukou s maturitním oborem Podnikání na Střední škole Světlá ve Velkém Meziříčí.

Ke stažení

docCharakteristika oboru
docUčební plán - denní studium
docUčební plán - dálkové studium
pdfSeznam učebnic
pdfEuropass (CZ)

pdfEuropass (EN)

{"obor":"Podnikání"}

Máte dotaz k tomuto oboru? Napište nám!Vyplňte prosím typ oboru.


Vyplňte prosím své jméno a příjmení.


Vyplňte prosím svůj e-mail ve správném znění.


Napište nám, co Vás zajímá.

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.Nesprávný formát
Položky označené * jsou povinné.Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru