Přihláška prakticky - SOŠŘ Velké Meziříčí

Toto je přehledné, ale právně nezávazné shrnutí Přijímacího řádu, kterým se řídí přijímání žáků ke studiu na naší škole.

Co potřebujete k přihlášce na naši střední školu

V každém případě potřebujete vyplnit přihlášku ke studiu (liší se pro denní formu a nástavbové studium).

Další náležitosti k přijetí na Vámi vybraný obor zjistíte v tabulce níže.

OborPřijetí bez přijím. zk.Potvrzení od lékařeDoporučení poraden. zař.Ukončená 9. tř.Jednotné přijím. zkouškyZnámky
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) ANO ANO NE NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD
Elektrikář ANO ANO NE NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Výtahář) ANO ANO NE NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD
Zemědělec-farmář ANO ANO NE NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD
Opravář zemědělských strojů ANO ANO NE NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD
Kuchař-číšník ANO ANO NE NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD
Stravovací a ubytovací služby ANO ANO ANO NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD

Kritéria pro přijetí ve školním roce 2020/2021

Kritéria pro obory:

 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Výtahář)
 • Zemědělec-farmář
 • Opravář zemědělských strojů
 • Kuchař-číšník

pdfKritéria pro výše uvedené obory

Kritéria pro obor:

 • Stravovací a ubytovací služby

pdfKritéria pro výše uvedený obor

Důležité termíny

 • 1. března 2020 - podání přihlášek
 • 8. června 2020 - řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky
 • 23. června 2020 - náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky

Na základě § 6 zákona č. 135/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů se koná jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu. Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené v prvním pořadí.

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitelka školy nejpozději 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020 a 9. června 2020 pro náhradní termín zkoušky. Součástí pozvánky budou zároveň i organizační pokyny k Ochraně zdraví související s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

Nejpozději 16. června 2020 ředitelka školy vyvěsí na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňující dálkový přístup pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem.

Termín pro odevzdání zápisových lístků pro obor Hotelnictví a zároveň osobních dotazníků pro obor Podnikání je stanoven na 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 23. června 2020.

2. kolo a následující kola přijímacího řízení budou stanoveny dle naplněnosti oborů po 1. kole přijímacího řízení.

Potvrzení od lékaře

(neplatí pro maturitní obor Obchodní akademie a Podnikání)

Lékař potvrdí na přihlášce, že je student způsobilý ke studiu zvoleného oboru.

Doporučení poradenského zařízení

Platí pouze pro obory vzdělání s výučním listem skupiny E: Stravovací a ubytovací služby.

Co když bude v přihlášce něco špatně?

V období mezi 1. březnem a 10. březnem 2020 se Vám ozveme a vyzveme Vás k doplnění podkladů.

Co když nebudu přijat?

Až do září 2020 budeme vyhlašovat druhá a další kola přijímacího řízení, do kterých se můžete přihlásit bez omezení. Lepší ale je přihlásit se k nám už v prvním kole.

Učební obory na naší škole:

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru