Přihláška prakticky - SOŠŘ Velké Meziříčí

Toto je přehledné, ale právně nezávazné shrnutí Přijímacího řádu, kterým se řídí přijímání žáků ke studiu na naší škole.

Co potřebujete k přihlášce na naši střední školu

V každém případě potřebujete vyplnit přihlášku ke studiu (liší se pro denní formu a nástavbové studium).

Další náležitosti k přijetí na Vámi vybraný obor zjistíte v tabulce níže.

OborPřijetí bez přijím. zk.Potvrzení od lékařeDoporučení poraden. zař.Ukončená 9. tř.Jednotné přijím. zkouškyZnámky
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) ANO ANO NE NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD
Elektrikář ANO ANO NE NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Výtahář) ANO ANO NE NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD
Zemědělec-farmář ANO ANO NE NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD
Opravář zemědělských strojů ANO ANO NE NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD
Kuchař-číšník ANO ANO NE NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD
Stravovací a ubytovací služby ANO ANO ANO NE NE z 2. pol. předposledního ročníku a 1. pol. posledního ročníku PŠD

pdfKritéria pro přijetí ve školním roce 2019/2020

Důležité termíny

 • 1. března 2019 – podání přihlášek
 • 12. dubna 2019 – první termín jednotné přijímací zkoušky (všechny maturitní obory)
 • 15. dubna 2019 – druhý termín jednotné přijímací zkoušky (všechny maturitní obory)
 • 22. dubna 2019 - přijímací řízení pro obory vzdělání s výučním listem E a H
 • 30. dubna 2019vyhodnocení přijímacího řízení; ředitelka školy odesílá písemné rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní 3. května 2019 na veřejně přístupném místě ve škole, webových stránkách školy www.svetlavm.cz, telefonních číslech (pod registračním číslem): 566 522 837, 566 523 561, 566 521 456 (10denní lhůta pro uplatnění zápisového lístku – nebo pro případné odvolání – běží ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů)

Potvrzení od lékaře

(neplatí pro maturitní obor Obchodní akademie a Podnikání)

Lékař potvrdí na přihlášce, že je student způsobilý ke studiu zvoleného oboru.

Doporučení poradenského zařízení

Platí pouze pro obory vzdělání s výučním listem skupiny E: Stravovací a ubytovací služby.

Co když bude v přihlášce něco špatně?

V období mezi 1. březnem a 10. březnem 2019 se Vám ozveme a vyzveme Vás k doplnění podkladů.

Co když nebudu přijat?

Až do září 2019 budeme vyhlašovat druhá a další kola přijímacího řízení, do kterých se můžete přihlásit bez omezení. Lepší ale je přihlásit se k nám už v prvním kole.

Učební obory na naší škole:

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru