Další akce školy

První ročníky na adaptačním kurzu

adaptacni-kurz-02Dne 30.9.2014 se první ročníky spolu se svými třídními učitelkami zúčastnily adaptačního kurzu, který byl zaměřený na podporu zdravého třídního klimatu, posílení interpersonálních vazeb a lepšího poznání ostatních spolužáků.

adaptacni-kurz-01Instruktoři kladli důraz na aktivní zapojení všech studentů, podporovali vzájemnou komunikaci a po každé hře
se ptali studentů na jejich pocity a hodnotili je z pohledu nezávislých pozorovatelů. Snažili se podpořit jejich zdravé sebevědomí a důvěru v ostatní spolužáky.

Při závěrečném hodnocení celého dne se instruktorům dostalo kladné odezvy a studenti to brali jako příležitost důkladněji stmelit celý kolektiv a pobavit se.

Mgr. Jiřina Onderková, DiS.
třídní učitelka

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru