GASTRODEN, GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE

Pozvání na výroční 40. GASTRODEN

39-Gastroden-Svetla-091Ve středu 11. října 2017 přivítají zaměstnanci a žáci Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí návštěvníky tradiční gastronomické výstavy – 40. GASTRODNE.

 

Ano, tato gastronomická výstava se letos koná již po čtyřicáté. Za ta léta se stala tradicí a patří dnes neodmyslitelně ke „Světlé". Je dokladem dovednosti a tvořivosti žáků a jejich učitelů, kteří se nebáli a nebojí přijímat nové výzvy. Je dokladem otevřenosti školy, která úspěšně připravila nejen do profesního života tisíce mladých lidí a která se má čím pochlubit.

Jistě se sluší připomenout, že u zrodu této gastronomické výstavy stál dlouholetý ředitel školy JUDr. Vladimír Veleba, během jehož působení získala škola nemalý věhlas. A bylo na co navazovat. Výstavy pro veřejnost, ve kterých škola prezentovala výsledky své práce, provázejí „Světlou" od jejího založení v roce 1901. Například již v roce 1910 školní kronika podává svědectví o školní výstavě, ve které škola prezentovala celoroční práci žákyň a učitelů, tedy něco na způsob dnešního GASTRODNE. Tyto výstavy se pak konaly čím dál častěji, nejen každý rok, ale i v průběhu roku, a nejen výstavy gastronomické.

Termín - květen, od roku 2013 říjen, místo - dnešní Jupiter club na náměstí ve Velkém Meziříčí, od roku 1994 hotelová škola, trvání - jednodenní či dvoudenní výstava, zaměření a program výstavy se přirozeně od prvního GASTRODNE v roce 1978 měnily. Ale to hlavní zůstává: prezentace umu, šikovnosti, poctivé práce žáků školy a jejich učitelů.

A co mohou naši hosté letos zhlédnout?

Především to bude gastronomická výstava slavnostních mís, výrobků studené kuchyně, cukrářských výrobků a slavnostních tabulí, jež připravují žáci školy pod vedením učitelek odborného výcviku a praxe a žáci odborných kurzů pod vedením mistrů svého oboru.

Program letošního GASTRODNE dále tvoří celostátní a regionální soutěže:

 • UKAŽ, CO UMÍŠ - nominační soutěž žáků středních škol pro finále celostátní soutěže Gastro Junior Brno – Bidfood Cup 2018 obor cukrář,
 • CO SE U NÁS NAUČÍŠ - soutěž pro žáky základních škol.

Zajímavým oživením bude jistě „profesionální vaření" spojené s prezentací hotelů a restaurací – pracovišť odborného výcviku žáků školy.

Hosté letošní gastronomické výstavy se mohou dozvědět a naučit mnoho nového. Do programu 40. GASTRODNE je znovu zařazena řada přednášek a prezentací z oblasti gastronomie pod společným názvem

Kulinářská akademie

 • PODZIMNÍ TRENDY MENU – ukázka kuchařských dovedností šéfkuchaře Jana Vaňka, COOL VAŘENÍ s Rosťou a Pavlem,
 • PIVO JAK HO NEZNÁME – přednáška, prezentace Bohdana Vítka z Jelínkovy vily,
 • JAK POZNÁTE KVALITNÍ VÍNO – řízená degustace vína firmy Hradil,
 • KÁVA – příprava kvalitní kávy, od suroviny k nápoji a baristice s ing. Romanem Strakou, KAVÁRNA A BISTRO TERMOSKA – zdravě a chutně.
 • SAN BENEDETTO DEL TRONTO – pozvánka do Itálie, prezentace turistického regionu.

Věříme, že také tradiční PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY se setká s velkým zájmem veřejnosti. Zvláště když si uvědomíme, že letos tomu je právě 150 let, kdy byla založena učňovská „rolnická" škola, která v roce 2014 začala psát společnou historii „Světlé".

Zpestřením jistě také bude prezentace autosalonu Horáckého autodružstva. Pozadu ovšem nezůstanou ani naši žáci. Ti představí automobil KAIPAN, který postavili pod vedením mistrů odborného výcviku v rámci krajského projektu Postav si svoje auto.

Součástí letošního GASTRODNE bude opět DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Zájemci o studium na Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí si mohou vyzkoušet PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO, seznámit se s vybavením školy a se studijními možnostmi, které škola nabízí, včetně informací o zahraničních odborných praxích a stážích.

Vyloučena samozřejmě nejsou další programová překvapení. Restaurace a kavárna, degustace a ochutnávky ale zcela jistě zpříjemní pobyt našim návštěvníkům.

Věříme, že letošní jubilejní 40. GASTRODEN potvrdí, že naši současní žáci jsou nejen dobře odborně připraveni, ale že jsou to především slušní a otevření mladí lidé, kteří naplňují slova J. A. Komenského, jehož odkaz střežíme a rozvíjíme: „Jen život činný, je život opravdový."

Závěrem popřejme „Světlé" a jejímu GASTRODNU mnoho dalších úspěšných let a připomeňme slova zakladatelů naší školy, naší „Světlé": Světlá, buď chrámem mravnosti, vědění a práce!

Těšíme se na Vaši návštěvu, těšíme se na všechny přátele „Světlé"!

Mgr. Stanislav Svoboda
zástupce ředitelky školy

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru