Akce školy

Odpoledne otevřených dveří 21. 1. 2022

21. 1. 2022 od 13.00 do 16.00 hod. pořádáme Odpoledne otevřených dveří pro zájemce o studium na naší škole a také pro rodiče našich žáků, kteří mohou osobně navštívit školu (třídní učitelé, učitelé připraví informace o prospěchu, chování, absenci žáků a budou informovat rodiče jednotlivě ve svých kabinetech, resp. budou přítomni ve škole dle rozpisu služeb).

Číst více...

Dílny odborného výcviku v „novém kabátě"

Velké Meziříčí má od 14. prosince 2021 v „novém kabátě" dvě budovy dílen odborného výcviku Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel na ulici Zahradní. Tento den proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

V termínu od 29. března 2021 do 25. listopadu 2021 proběhla rekonstrukce dvou budov dílen odborného výcviku (pavilony dolní hala - DH a horní hala - HH) v rámci projektu „Úspory energií" investora Kraj Vysočina.

Co se rekonstruovalo?

V pavilonu DH se provedlo kompletní zateplení obvodového pláště a střechy, výměna oken jak u ocelové konstrukce opravárenské části, tak i ve zděné administrativní části. Instalovala se 3 nová sekční garážová vrata do prostoru opravárenské části. Rekonstrukce se dotkla i svařovny modernizací přívodu ohřívání vzduchu. Centrální plynový kotel dostal nový nerezový komín s parametry pro budoucí výměnu za kondenzační.

V pavilonu HH se provedly podobné změny, tj. kompletní zateplení obvodového pláště, výměna oken, instalace 2 sekčních garážových vrat do prostoru opravárenské části a navýšení zateplení půdního prostoru po celé budově.

Mimo projekt „Úspory energií" v pavilonu HH proběhla ještě od 1. června 2021 do 21. srpna 2021 kompletní rekonstrukce stávajících prostor sociálního zázemí s učebnou a vytápění celé budovy (náhrada podokenních plynových lokálních topidel s odtahem přes obvodovou konstrukci) 2 novými kvalitními plynovými kotli.

Jaké učební obory využívají nově rekonstruované pavilony HH a DH?

V pavilonu DH se bude lépe pracovat žákům všech 3letých učebních oborů.

 • Opravář zemědělských strojů zde plní témata jako Základy ručního zpracování kovů, Montážní práce, Svařování elektrickým obloukem, Svařování plamenem, Opravy traktorů, Opravy zemědělských strojů a mechanizačních prostředků.
 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) zde má zázemí pro kompletní výuku během 3 let, včetně diagnostiky vozidel, optické měření geometrie 3D Bosch.
 • Elektrikář se zaměřením pro silnoproud zde má zázemí např. pro plnění témat Elektroinstalační práce v občanské výstavbě a průmyslu, Elektrická měření.
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Výtahář) se zde připravuje v 1. ročníku v tématech Základy ručního zpracování kovů, Montážní práce, Základní elektroinstalační práce, Připojování součástek v elektronice. Tematické celky 2. a 3. ročníku plní přímo ve firmě Výtahy s.r.o., Velké Meziříčí.

V pavilonu HH se bude lépe pracovat žákům 3letých učebních oborů Opravář zemědělských strojů, kteří zde plní témata Strojní obrábění, kovářské práce, a Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), který zde má zázemí pro výuku tématu Základy ručního zpracování kovů, Montážní práce.

To ale není všechno. V letošním roce proběhnou další úpravy pro zkvalitnění prostředí výuky žáků v pavilonu DH. Proběhne kompletní rekonstrukce kanalizace, sociálního zázemí včetně šaten žáků a učitelů odborného výcviku. Nový povrch dostane i přístupová silnice k pavilonu DH.

Naše přání je, aby se žáci nejen cítili dobře díky „novému kabátu" obou dílen, ale vytváříme i podmínky pro jejich okamžité začlenění do pracovního procesu po ukončení školy. Žáci všech učebních oborů mají možnost už od 2. ročníku plnit některá témata na pracovištích výrobních organizací. Setkávají se zde se skutečným provozem a učí se plnit úkoly s profesionály v oboru.

To se samozřejmě týká i našich gastronomických oborů – maturitní obor Hotelnictví, učební obor Kuchař-číšník, jejichž učebny odborného výcviku v hlavní budově školy prošly nedávno také důkladnou modernizací.

V letošním školním roce spolupracujeme na základě smlouvy u učebního oboru Opravář zemědělských strojů s firmami RENOVA s.r.o, Stránecká Zhoř (2. a 3. ročník), P&L, s.r.o., Velké Meziříčí (2. a 3. ročník), Dvořák truck s.r.o., Velké Meziříčí (3. ročník), Dílna KAVKA, Horní Radslavice (2. ročník), AGROCENTRUM ZS s.r.o., Stránecká Zhoř (2. a 3. ročník), HOD Dolní Heřmanice (3. ročník), ZD Oslavice (3. ročník), HOD Jabloňov (3. ročník), AGRO Záblatí a.s. (3. ročník), ZD Budišov (2. ročník), Zemědělská společnost Zhoř a.s. (2. ročník). Spolupracujeme také se soukromými zemědělci.

U učebního oboru Elektrikář spolupracujeme s firmami Výtahy s.r.o., Velké Meziříčí (2. a 3. roč.), BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o. Velké Meziříčí (3. roč. Elektrikář), PETNET s.r.o., Petráveč (2. a 3. roč.), Falco computer s.r.o., Velké Meziříčí (2. a 3. roč.).

U učebního oboru Výtahář úzce spolupracujeme s firmou Výtahy s.r.o., Velké Meziříčí (2. a 3. ročník), která nabízí žákům nástup do firmy po vyučení.

Vážení rodiče, milí žáci, srdečně Vás zveme na prohlídku naší školy, našich „nových dílen". Těšíme se na Vás.

Ing. Jaroslav Mošner, vedoucí odborného výcviku

Elektrotechnický kroužek

Milí žáci,

od 7. ledna pořádáme kroužek elektrotechniky zdarma:

 • každý lichý pátek od 14:00 do 16:00
 • učebna elektrotechniky v 1. patře

Bližší informace vám sdělí vedoucí kroužku David Povolný: +420 723 629 685.

docxPřihláška ke stažení

Elektro

 

 

 

 

 

 

Výlet do vily Tugendhat

Dne 2. listopadu 2021 se vydala naše třída 3. A na exkurzi do Brna. Počasí nám sice moc nepřálo, ale to nic nezměnilo na naší radosti a nadšení. A tak jsme v brzkých ranních hodinách vyjeli z Velkého Meziříčí směr Černá Pole, kde nás čekala prohlídka vily Tugendhat.

Ve vile jsme byli mile překvapeni, jak je nadčasová a rozsáhlá. Dozvěděli jsme se spoustu nových poznatků, ať už z oblasti historie, architektury nebo o rodině Tugendhatových. Prohlédli jsme si spoustu stavebních prvků, kterými je vila zdobená, například onyxová zeď, mléčná stěna, velká okna s výhledem na Brno nebo unikátní systém klimatizace. Za krásnou prohlídku však vděčíme především šikovné paní průvodkyni, která nás dokázala zaujmout a všechno nám pěkně vysvětlila a ukázala.

Po prohlídce vily nás čekal rozchod v centru Brna, který jsme využili k občerstvení, posezení v kavárnách nebo k nákupu suvenýrů. Nakonec jsme navštívili Quality Hotel Brno Exhibition Centre, kde jsme si prohlédli krásné prostory hotelu, ve kterém si zanedlouho několik z nás vyzkouší pracovat v rámci praxe.

Z výletu jsme se vrátili nadšení a plní nových dojmů. Největší dík však patří paní učitelce Mgr. Zuzaně Titzové, která výlet zorganizovala a byla ochotná s námi jet i za těchto nelehkých epidemiologických podmínek. Další poděkování patří paní učitelce Mgr. Petře Tomanové, která s námi jela jako dozor. A nesmíme opomenout ani na pana řidiče, který nás bez problémů dopravil do Brna a zpátky. Už teď se těšíme na další školní výlet!

Nancy Balievová

20211102 09400420211102 094555

 

 

 

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří ve Světlé 1. 12. 2021

Ve středu 1. prosince 2021 se konal v Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí tradiční den otevřených dveří.

V uplynulých týdnech jsme se zúčastnili mnoha přehlídek středních škol (Vysočina, jižní Morava), kde jsme měli možnost představit naši školu a pozvat zájemce o studium k nám do školy. Jsme rádi, že jsme i v této složité době přivítali řadu návštěvníků, zájemců o studium, i když jsme byli nuceni vzhledem k mimořádným opatřením program a rozsah dne otevřených dveří upravit.

Číst více...

Zúčastnili jsme se soutěže Máš na to!

Máš na to! Shodný název nesla soutěž pro žáky středních škol vyhlášená Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina.
V úterý 5. října 2021 se v Jihlavě soutěž uskutečnila pod záštitou hejtmana kraje.

Žáci a žákyně ve smíšených tříčlenných týmech měli možnost si ověřit fyzickou zdatnost ve čtyřech sportovních disciplínách (člunkový běh, kliky, motorický test, běh na 1000 m).

Soutěž „Máš na to!" tak byla jedinečnou příležitostí vyzkoušet si fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijímacího řízení pro přijetí do služebního poměru k Policii České republiky, a také si nanečisto napsat zkušební testy z pravidel silničního provozu.

Všichni úspěšní soutěžící, kteří dosáhli potřebného bodového hodnocení v testech fyzické zdatnosti, získali osvědčení o fyzické způsobilosti, které mohou použít k přijetí do služebního poměru k Policii České republiky, a vítězové kategorií (nejlepší tři týmy, nejlepší dívka, nejlepší chlapec) si odnesli hodnotné ceny od partnerů soutěže.

Naši školu reprezentovaly dva soutěžní týmy – 2 dívky a 4 chlapci. Osvědčení o fyzické způsobilosti získali 3 z nich.

Za vzornou reprezentaci školy všem děkuji.
Mgr. Jitka Trojánková

2021 soutěže_0272021 soutěže_0172021 soutěže_020

Zpráva z gastronomické soutěže „TROPHÉE MILE" v Jihlavě

Z organizační stránky soutěž začala 5. 11. 2021 příjezdem soutěžních týmů a uložení boxů s inventářem a surovinami do prostor jihlavské školy v časovém rozmezí 9:30–10:30. Poté následovalo testování a kontrola certifikátu COVID. V 12:00 byly týmy ubytovány v domově mládeže. Ve 13:00 následoval slavnostní oběd ve školní jídelně. Týmy obdržely volné vstupenky do ZOO, kterou mohly ve volném čase navštívit.

Číst více...

Třída 4. A v Praze

800px-Praha 1_Karlův_most_20170810_014Dne 13. 10. 2021 se třída 4. A zúčastnila třídenní odborné exkurze do Prahy.

Akce započala již v brzkých ranních hodinách odjezdem do Prahy. I přes lehké zpoždění proběhla odpolední prohlídka památek s paní průvodkyní. Během ní jsme si prošli kus Královské cesty a dozvěděli se mnoho zajímavostí o nejrůznějších budovách a zákoutích stověžatého města.

Ani deštivé počasí nebylo překážkou pro čtvrteční procházku Kampou a Malou Stranou. Pak nás čekala prohlídka pětihvězdičkového hotelu Augustine a večer představení „Věra" ve Studiu DVA Divadle.

Pátečnímu programu dominovala plavba lodí po Vltavě s odborným výkladem.

Exkurze se vydařila podle očekávání a všichni zúčastnění si odvezli mnoho nových zážitků.

Nicole Linhartová

 

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru