Organizace školního roku 2020/2021

Informace k provozu škol od 26. dubna 2021

Nově je povolena praktická výuka na odborném výcviku všech ročníků učebních oborů. Tito žáci se mohou ubytovat na domově mládeže (v pondělí od 6:00 hod.) a odebírat a konzumovat stravu ve školní jídelně (stravu si musí každý sám přihlásit).

Ostatní informace nadále platí (individuální a skupinové konzultace, distanční teoretická výuka, testování žáků Ag testy, ...).

pdfInformace k provozu škol a školských zařízení od 26. 4. 2021 - shrnutí
pdfInformace k provozu škol a školských zařízení od 26. 4. 2021
pdfInformace k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021 - vydáno 26. 4. 2021
pdfInformace k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021 - vydáno 29. 4. 2021

Informace k provozu školy, domova mládeže a školní jídelny od 12. dubna 2021 do odvolání

 • prezenční výuka ve škole je zakázána - výuka probíhá nadále distanční formou,
 • individuální konzultace 1 žák x 1 učitel je i nadále povolena (po předchozí domluvě s učitelem),
 • praktické vyučování je zatím zakázáno s výjimkou individuálních konzultací,
 • praktická výuka autoškoly je povolena,
 • zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění jsou povoleny za podmínek:
  • počet osob na učebně 9+1,
  • počet osob u zkoušek 9+1,
  • respirátory FFP2 ve vozidlech při výcviku a zkouškách,
  • dodržování všech stanovených epidemiologických opatření,
 • konání maturitních a závěrečných zkoušek je povoleno za účasti max. 20 osob v místnosti,
 • konání zkoušek opravných a v náhradním termínu je povoleno,
 • ubytování na Domově mládeže je zakázáno,
 • provoz školního stravování je povolen:
  • zaměstnanci konzumují oběd ve školní jídelně (sedí sami u stolu),
  • žáci na distanční výuce mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů.

Informace ke změnám v provozu škol a školských zařízení od 19. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek taktéž:

 • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována):
  • účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná,
  • na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami).

pdfOpatření ve školách s 1. fází rozvolnění od 12. 4. 2021 do odvolání
pdfInformace ke změnám v provozu škol a školských zařízení od 19. 4. 2021

Informace k provozu škol od 15. do 28. února 2021

Provoz školy v období od 15. do 28. února 2021 nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE).

Informace k ukončování vzdělávání žáků posledního ročníku oboru vzdělání ve školním roce 2020/2021

Na základě opatření MŠMT „Opatření obecné povahy Maturitní zkoušky" č. j.: MSMT-3267/2021-1 a „Opatření obecné povahy Závěrečné zkoušky" č. j.: MSMT-3258/2021-1 ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí Mgr. Marie Lena Paľovová vydává pro ukončování vzdělávání ve školním roce 2020/2021 tyto informace:

Číst více...

Informace k provozu škol od 1. do 14. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE).

Nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince platí podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE).

Pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více ZDE.

Informace k provozu škol od 11. do 22. ledna 2021

Praha, 7. ledna 2021 - Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020.

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru