Organizace školního roku 2020/2021

Informace k provozu škol od 15. do 28. února 2021

Provoz školy v období od 15. do 28. února 2021 nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE).

Informace k ukončování vzdělávání žáků posledního ročníku oboru vzdělání ve školním roce 2020/2021

Na základě opatření MŠMT „Opatření obecné povahy Maturitní zkoušky" č. j.: MSMT-3267/2021-1 a „Opatření obecné povahy Závěrečné zkoušky" č. j.: MSMT-3258/2021-1 ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí Mgr. Marie Lena Paľovová vydává pro ukončování vzdělávání ve školním roce 2020/2021 tyto informace:

Číst více...

Informace k provozu škol od 1. do 14. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE).

Nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince platí podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE).

Pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více ZDE.

Informace k provozu škol od 11. do 22. ledna 2021

Praha, 7. ledna 2021 - Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020.

Omezení provozu škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Vláda od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 zakázala prezenční výuku na středních školách. Žáci maturitních a učebních oborů všech tříd přecházejí na distanční vzdělávání.

Od 4. 1. 2021 (1. kalendářní týden v roce 2021, 4. 1. – 8. 1. 2021, je dle rozvrhu LICHÝ TÝDEN) bude proto výuka probíhat distančním způsobem („na dálku“). 

Koordinaci výuky a komunikaci se žáky a rodiči zajišťují primárně třídní učitelé.

Číst více...

Informace k provozu škol do konce roku 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

 • základních škol,
 • středních škol a konzervatoří,
 • vyšších odborných škol,
 • základních uměleckých škol,
 • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
 • ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Číst více...

Omezení provozu škol od 7. 12. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

Číst více...

Nouzový stav a mimořádná vládní opatření – co aktuálně platí - v období 23. 11. - 12. 12. 2020

Omezení provozu škol a školských zařízení od 23. listopadu

Číst více...

Sdělení na základě prohlášení ministrů zdravotnictví a školství z 19. 11. 2020

PŘEHLEDNĚ: Kdo a kdy se do škol vrátí:

 • Ve středu 25. listopadu 2020 se do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol, obnoví se v nich také praktická výuka do 20 žáků.
 • Od středy 25. listopadu se budou moci studenti posledních ročníků VŠ vzdělávat ve skupinách po 20 lidech. Platí to pro laboratorní nebo uměleckou výuku.
 • Od pondělí 30. listopadu se vrátí do tříd další žáci základních škol. Bez omezení první stupeň a deváté třídy, další třídy druhého stupně se budou střídat v rotačním režimu týden distanční a týden prezenční výuky.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tiskova-konference-snemovna-robert-plaga-jan-blatny-navrat-zaku-do-skol.A201119_084127_domaci_misl

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Hotelová škola Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí byla určena k vykonání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Číst více...

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru