Organizace školního roku 2018/2019

Ubytování (příjezd) žáků do Domova mládeže

 • žáci 1. ročníku - neděle 2. září 2018 od 16:00 do 18:00 hod.
 • ostatní žáci - neděle 2. září 2018 od 16:00 do 21:00 hod.

Komisionální zkoušky za 2. pololetí ve školním roce 2017/2018

Dodatečné komisionální zkoušky za 2. pololetí ve školním roce 2017/2018 se konají od 27. srpna 2018 dle rozpisu. Termín komisionální zkoušky bude uveden na zadní straně „výpisu z vysvědčení" a na hlavní nástěnce.

Číst více...

Komisionální zkoušky

Komisionální zkoušky za 2. pololetí školního roku 2017/2018 (opravné, dodatečné) se konají ve škole od 27. 8. do 30. 9. 2018 dle rozpisu (přesný rozpis je vyvěšen na hlavní nástěnce v 1. patře budovy).

Číst více...

Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT-6576/2017-1

Dne 4. dubna 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích vpondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Číst více...

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Inkluzívní vzdělávání je zaměřeno tak, aby byly ve školách vytvořeny podmínky pro všechny děti, žáky a studenty, tedy také pro děti, žáky a studenty se zdravotním a sociálním znevýhodněním a zdravotním postižením.

Číst více...

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením (dále jen žáků) je v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb. a v souladu se vzdělávacími potřebami žáků a požadavky zákonného zástupce zajišťováno formou individuální integrace, resp. skupinové integrace ve třídě samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo ve škole, která je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením, případně kombinací uvedených forem.

Číst více...

Další informace

Platný seznam učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT. Více ZDE

Poradenství ve školách a školských poradenských zařízeních – Vyhláškou č. 116/2011 Sb. se od 1. září 2011 doplňují pravidla pro poskytování poradenských služeb (novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních).

Číst více...

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru