Organizace školního roku 2020/2021

Omezení provozu škol a školských zařízení od 7. prosince

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

Číst více...

Nouzový stav a mimořádná vládní opatření – co aktuálně platí - v období 23. 11. - 12. 12. 2020

Omezení provozu škol a školských zařízení od 23. listopadu

Číst více...

Sdělení na základě prohlášení ministrů zdravotnictví a školství z 19. 11. 2020

PŘEHLEDNĚ: Kdo a kdy se do škol vrátí:

 • Ve středu 25. listopadu 2020 se do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol, obnoví se v nich také praktická výuka do 20 žáků.
 • Od středy 25. listopadu se budou moci studenti posledních ročníků VŠ vzdělávat ve skupinách po 20 lidech. Platí to pro laboratorní nebo uměleckou výuku.
 • Od pondělí 30. listopadu se vrátí do tříd další žáci základních škol. Bez omezení první stupeň a deváté třídy, další třídy druhého stupně se budou střídat v rotačním režimu týden distanční a týden prezenční výuky.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tiskova-konference-snemovna-robert-plaga-jan-blatny-navrat-zaku-do-skol.A201119_084127_domaci_misl

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Hotelová škola Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí byla určena k vykonání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Číst více...

Distanční výuka pokračuje: Omezení provozu škol a školských zařízení od 2. listopadu

pdfInformace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

 • Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Číst více...

Opatření MŠMT

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon"), odlišnosti v organizaci školního roku

t a k t o :

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

Číst více...

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Číst více...

Komisionální zkoušky

Komisionální zkoušky za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (opravné, dodatečné) se konají ve škole od 26. 8. do 25. 9. 2020 dle rozpisu (přesný rozpis je vyvěšen na hlavní nástěnce v 1. patře budovy).

Číst více...

Upozornění pro ubytované žáky

Ve dnech 14. 10. - 23. 10. 2020, vždy od 8:00 do 13:00 hod., si mohou žáci ubytovaní na internátě (domov mládeže) vyzvednout své věci.

Číst více...

Ubytování (příjezd) žáků do Domova mládeže

 • pondělí 31. srpna 2020 od 17:00 do 21:00 hod.

Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT-5243/2019-2

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Číst více...

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Inkluzívní vzdělávání je zaměřeno tak, aby byly ve školách vytvořeny podmínky pro všechny děti, žáky a studenty, tedy také pro děti, žáky a studenty se zdravotním a sociálním znevýhodněním a zdravotním postižením.

Číst více...

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru