Organizace školního roku 2021/2022

Ubytování (příjezd) žáků do Domova mládeže

 • úterý 31. srpna 2021 od 17:00 do 21:00 hod.

Náhradní a opravné komisionální zkoušky

Náhradní a opravné Komisionální zkoušky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 se konají ve škole od 25. 8. do 27. 9. 2021 dle rozpisu (přesný rozpis je vyvěšen na hlavní nástěnce v 1. patře budovy).

Upozornění pro žáky, zákonné zástupce žáků!

Pokud se žák ke zkoušce ze závažných (zejména zdravotních) důvodů nedostaví, omluví se plnoletý žák nebo zákonný zástupce žáka nejpozději v den zkoušky do 8.00 hod. třídnímu učiteli či vedení školy.

Důvod nepřítomnosti doloží do tří dnů lékařským potvrzením. Pokud takto neučiní, bude klasifikován známkou 5 – nedostatečný. V případě řádné omluvy bude náhradní termín zkoušky stanoven na nejbližší možný termín.

Organizace školního roku 2021/2022

Č.j.: MSMT-5214/2020-3

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Číst více...

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Inkluzívní vzdělávání je zaměřeno tak, aby byly ve školách vytvořeny podmínky pro všechny děti, žáky a studenty, tedy také pro děti, žáky a studenty se zdravotním a sociálním znevýhodněním a zdravotním postižením.

Číst více...

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením (dále jen žáků) je v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb. a v souladu se vzdělávacími potřebami žáků a požadavky zákonného zástupce zajišťováno formou individuální integrace, resp. skupinové integrace ve třídě samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo ve škole, která je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením, případně kombinací uvedených forem.

Číst více...

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru