Organizace školního roku 2022/2023

Ubytování (příjezd) žáků do Domova mládeže

 • středa 31. srpna 2022 od 17:00 do 21:00 hod.

Náhradní a opravné komisionální zkoušky

Náhradní a opravné Komisionální zkoušky za 2. pololetí školního roku 2021/2022 se konají ve škole od 26. 8. do 27. 9. 2022 dle rozpisu (přesný rozpis je vyvěšen na hlavní nástěnce v 1. patře budovy).

Upozornění pro žáky, zákonné zástupce žáků!

Pokud se žák ke zkoušce ze závažných (zejména zdravotních) důvodů nedostaví, omluví se plnoletý žák nebo zákonný zástupce žáka nejpozději v den zkoušky do 8.00 hod. třídnímu učiteli či vedení školy.

Důvod nepřítomnosti doloží do tří dnů lékařským potvrzením. Pokud takto neučiní, bude klasifikován známkou 5 – nedostatečný. V případě řádné omluvy bude náhradní termín zkoušky stanoven na nejbližší možný termín.

Organizace školního roku 2022/2023

Č.j.: MSMT-5214/2020-3

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Číst více...

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru