Komisionální zkoušky za 2. pololetí ve školním roce 2017/2018

Dodatečné komisionální zkoušky za 2. pololetí ve školním roce 2017/2018 se konají od 27. srpna 2018 dle rozpisu. Termín komisionální zkoušky bude uveden na zadní straně „výpisu z vysvědčení" a na hlavní nástěnce.

Upozornění pro žáky, zákonné zástupce žáků!

Pokud se žák na komisionální zkoušku ze závažných (zejména zdravotních) důvodů nedostaví, omluví se plnoletý žák nebo zákonný zástupce žáka nejpozději v den zkoušky do 8.00 hod. třídnímu učiteli či vedení školy.

Důvod nepřítomnosti doloží do tří dnů lékařským potvrzením. Pokud takto neučiní, bude klasifikován známkou 5 – nedostatečný. V případě řádné omluvy bude náhradní termín zkoušky stanoven na nejbližší možný termín.

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru