Informace k ukončování vzdělávání žáků posledního ročníku oboru vzdělání ve školním roce 2020/2021

Na základě opatření MŠMT „Opatření obecné povahy Maturitní zkoušky" č. j.: MSMT-3267/2021-1 a „Opatření obecné povahy Závěrečné zkoušky" č. j.: MSMT-3258/2021-1 ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí Mgr. Marie Lena Paľovová vydává pro ukončování vzdělávání ve školním roce 2020/2021 tyto informace:

I. Maturitní zkoušky

K maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Požádá-li žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí, umožní mu ředitelka školy vykonání opravné nebo náhradní zkoušky do 31. března 2021. Pokud žák prospěl za 1. pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl za 1. pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.

Ve školním roce 2020/2021 nedochází k úpravám a změnám již zveřejněných v září 2020 u:

 • maturitního seznamu literárních děl,
 • kritérií pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury,
 • témat pro ústní zkoušku z cizího jazyka,
 • způsobu konání, formy, délky a způsobu hodnocení praktické zkoušky,
 • způsobu konání, formy, délky a způsobu hodnocení obhajoby maturitní práce před zkušební komisí.

A) Obor Hotelnictví

Společná část MZ - didaktický test z českého jazyka a literatury a cizího jazyka: 3. – 4. 5. 2021
Profilová část MZ:

 • písemná práce z českého jazyka a literatury: nekoná se
 • písemná práce z cizího jazyka: nekoná se
 • obhajoba maturitní práce před zkušební komisí: 14. – 18. 6. 2021
 • ústní zkoušky: 14.–18. 6. 2021

Žák posledního ročníku oboru Hotelnictví je ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů (maturitní předměty a praxe), ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

Žáci nebudou ve druhém pololetí vzděláváni z předmětů: tělesná výchova, právo v podnikání, 2. cizí jazyk, fiktivní firma; dále pak matematika, anglický jazyk a konverzace v anglickém jazyce (pokud nejsou maturitním předmětem).

Výuka ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 probíhá do 4. 6. 2021.

B) Obor Podnikání

Společná část MZ didaktický test z českého jazyka a literatury a cizího jazyka: 3. – 4. 5. 2021
Profilová část MZ:

 • písemná práce z českého jazyka a literatury: nekoná se
 • písemná práce z cizího jazyka: nekoná se
 • praktická zkouška – forma: písemná zkouška: 10. 6. 2021
 • ústní zkoušky: 22.–24. 6. 2021

Žák posledního ročníku oboru Podnikání je ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů (maturitní předměty), ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

Žáci nebudou ve druhém pololetí vzděláváni z předmětů: tělesná výchova, písemná a elektronická komunikace, informační technologie, základy společenských věd, psychologie, právo; dále pak matematika a anglický jazyk (pokud nejsou maturitním předmětem).

Výuka ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 probíhá do 11. 6. 2021.


II. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce bude připuštěn každý žák, který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Požádá-li žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí, umožní mu ředitelka školy vykonání opravné nebo náhradní zkoušky do 31. května 2021. Pokud žák prospěl za 1. pololetí do 31. května 2021, může konat závěrečnou zkoušku v řádném termínu v červnu 2021. Pokud žák prospěl za 1. pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.

Závěrečné zkoušky se budou skládat ve školním roce 2020/2021 pouze ze dvou dílčích zkoušek.

A) Obor Kuchař–číšník

Písemná zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: 22.–28. 6. 2021
Ústní zkouška: 21. 6. 2021

Žák posledního ročníku oboru Kuchař-číšník je ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů (předměty související se závěrečnou zkouškou a praktické vyučování), ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

Žáci nebudou ve druhém pololetí vzděláváni z předmětů: tělesná výchova, občanská výchova, německý jazyk, český jazyk a literatura, matematika.

Výuka ve 2. pololetí školního roku 2021 probíhá do 11. 6. 2021.

B) Obor Elektrikář

Písemná zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: 7.–8. 6. 2021
Ústní zkouška: 16. 6. 2021

Žák posledního ročníku oboru Elektrikář je ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů (předměty související se závěrečnou zkouškou a praktické vyučování), ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

Žáci nebudou ve druhém pololetí vzděláváni z předmětů: tělesná výchova, občanská výchova, anglický jazyk, český jazyk a literatura, matematika.

Výuka ve 2. pololetí školního roku 2021 probíhá do 4. 6. 2021.

C) Obor Opravář zemědělských strojů

Písemná zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: 7.–11. 6. 2021
Ústní zkouška: 18. 6. 2021

Žák posledního ročníku oboru Opravář zemědělských strojů je ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů (předměty související se závěrečnou zkouškou a praktické vyučování), ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

Žáci nebudou ve druhém pololetí vzděláváni z předmětů: tělesná výchova, občanská výchova, anglický jazyk, český jazyk a literatura, matematika.

Výuka ve 2. pololetí školního roku 2021 probíhá do 4. 6. 2021.

pdfOpatření MŠMT - maturitní zkoušky 2021
pdfOpatření MŠMT - závěrečné zkoušky 2021
pdfMaturitní a závěrečné zkoušky - hlavní body úprav


Mgr. Marie Lena Paľovová
ředitelka

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru