Informace k provozu školy, domova mládeže a školní jídelny od 12. dubna 2021 do odvolání

 • prezenční výuka ve škole je zakázána - výuka probíhá nadále distanční formou,
 • individuální konzultace 1 žák x 1 učitel je i nadále povolena (po předchozí domluvě s učitelem),
 • praktické vyučování je zatím zakázáno s výjimkou individuálních konzultací,
 • praktická výuka autoškoly je povolena,
 • zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění jsou povoleny za podmínek:
  • počet osob na učebně 9+1,
  • počet osob u zkoušek 9+1,
  • respirátory FFP2 ve vozidlech při výcviku a zkouškách,
  • dodržování všech stanovených epidemiologických opatření,
 • konání maturitních a závěrečných zkoušek je povoleno za účasti max. 20 osob v místnosti,
 • konání zkoušek opravných a v náhradním termínu je povoleno,
 • ubytování na Domově mládeže je zakázáno,
 • provoz školního stravování je povolen:
  • zaměstnanci konzumují oběd ve školní jídelně (sedí sami u stolu),
  • žáci na distanční výuce mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů.

Informace ke změnám v provozu škol a školských zařízení od 19. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek taktéž:

 • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována):
  • účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná,
  • na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami).

pdfOpatření ve školách s 1. fází rozvolnění od 12. 4. 2021 do odvolání
pdfInformace ke změnám v provozu škol a školských zařízení od 19. 4. 2021

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru