Organizace školního roku 2020/2021

Omezení provozu škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Vláda od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 zakázala prezenční výuku na středních školách. Žáci maturitních a učebních oborů všech tříd přecházejí na distanční vzdělávání.

Od 4. 1. 2021 (1. kalendářní týden v roce 2021, 4. 1. – 8. 1. 2021, je dle rozvrhu LICHÝ TÝDEN) bude proto výuka probíhat distančním způsobem („na dálku“). 

Koordinaci výuky a komunikaci se žáky a rodiči zajišťují primárně třídní učitelé.

Číst více...

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vláda od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 zakázala prezenční výuku na středních školách. Žáci maturitních a učebních oborů všech tříd přecházejí na distanční vzdělávání.

Od 4. 1. 2021 (1. kalendářní týden v roce 2021, 4. 1. – 8. 1. 2021, je dle rozvrhu LICHÝ TÝDEN) bude proto výuka probíhat distančním způsobem („na dálku"). 

Koordinaci výuky a komunikaci se žáky a rodiči zajišťují primárně třídní učitelé.

Umožněny jsou prezenční individuální konzultace ve škole (1 žák/1 pedagog). Individuální konzultace jsou určeny zejména pro žáky, kteří obtížně z různých důvodů (specifické problémy učení, technické problémy v rámci distanční výuky aj.) zvládají distanční výuku. Zejména tito žáci (ale nejen oni) mohou od 4. 1. 2021 docházet do školy na individuální konzultace. Vyučující budou přítomni ve škole od 4. 1. 2021 vždy od 8:00 do 13:00 hod. (konzultaci je vhodné s vyučujícím předem domluvit). 

Povinností žáků je účastnit se vyučování (prezenční i distanční způsob výuky) a plnit zadané úkoly. 

Komunikačním kanálem pro žáky, učitele a rodiče je Edookit (bližší informace naleznete v informačním systému Edookit), videokonference budou probíhat přes platformu Microsoft Teams. 

Informace k provozu škol do konce roku 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

 • základních škol,
 • středních škol a konzervatoří,
 • vyšších odborných škol,
 • základních uměleckých škol,
 • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
 • ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Číst více...

Omezení provozu škol od 7. 12. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

Číst více...

Nouzový stav a mimořádná vládní opatření – co aktuálně platí - v období 23. 11. - 12. 12. 2020

Omezení provozu škol a školských zařízení od 23. listopadu

Číst více...

Sdělení na základě prohlášení ministrů zdravotnictví a školství z 19. 11. 2020

PŘEHLEDNĚ: Kdo a kdy se do škol vrátí:

 • Ve středu 25. listopadu 2020 se do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol, obnoví se v nich také praktická výuka do 20 žáků.
 • Od středy 25. listopadu se budou moci studenti posledních ročníků VŠ vzdělávat ve skupinách po 20 lidech. Platí to pro laboratorní nebo uměleckou výuku.
 • Od pondělí 30. listopadu se vrátí do tříd další žáci základních škol. Bez omezení první stupeň a deváté třídy, další třídy druhého stupně se budou střídat v rotačním režimu týden distanční a týden prezenční výuky.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tiskova-konference-snemovna-robert-plaga-jan-blatny-navrat-zaku-do-skol.A201119_084127_domaci_misl

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Hotelová škola Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí byla určena k vykonání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Číst více...

Distanční výuka pokračuje: Omezení provozu škol od 2. 11. 2020

pdfInformace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

 • Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Číst více...

Uzavření škol trvá, distanční výuka pokračuje i po 1. 11. 2020

V úterý 27. 10. 2020 po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámil, že školy zůstanou dál uzavřené. Podle informací z úterý vláda představí v pátek scénář návratu žáků a studentů do škol na základě dalších dat o vývoji koronavirové epidemie.

Opatření MŠMT

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon"), odlišnosti v organizaci školního roku

t a k t o :

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

Číst více...

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Číst více...

Komisionální zkoušky

Komisionální zkoušky za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (opravné, dodatečné) se konají ve škole od 26. 8. do 25. 9. 2020 dle rozpisu (přesný rozpis je vyvěšen na hlavní nástěnce v 1. patře budovy).

Číst více...

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru