Šablony I – SŠ Světlá VM

Projekt - Světlá

Zapojili jsme se do Projektu školy formou zjednodušeného vykazování.

Název projektu

Šablony I – SŠ Světlá VM

Číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006490

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – OP VVV

Název výzvy

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ

Doba realizace

1.9. 2017 – 31. 8. 2019

Celkové výdaje projektu

881.319,- Kč

Dotace

100 % (85% ESF, 15 % státní rozpočet)

Cílem výzvy, která byla vyhlášena MŠMT v prosinci 2016, je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Výzva tak středním školám nabídla možnost podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, umožnit vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomoci školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále výzva nabídla možnost podpořit aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Na základě výše uvedené výzvy HŠ Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí podala projekt, který byl v červenci 2017 odsouhlasen k realizaci. Z nabízených „šablon" si škola vybrala aktivity, které by měly být pro školu nejpřínosnější a měly by vést ke zlepšení stavu počátečního vzdělávání. V období od 1.9.2017 do 31.8.2019 tedy bude HŠ Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí realizovat postupně následující „šablony":

 • Školní asistent – personální podpora SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – 12 šablon
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin (oblast inkluze) – 25 šablon
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů – 9 šablon
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – 19 šablon

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru