Šablony II – SŠ Světlá VM

Projekt - Světlá

Zapojili jsme se do Projektu školy formou zjednodušeného vykazování.

Název projektu

Šablony II – SŠ Světlá VM

Číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013102

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – OP VVV

Název výzvy

Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP

Doba realizace

1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Celkové výdaje projektu

1.115.308,- Kč

Dotace

100 % (85% ESF, 15 % státní rozpočet)

Šablony jsou určeny pro školy, které uplatňují strategické řízení, a podílejí se tak na fungování modelu akčního plánování rozvoje vzdělávání v České republice. Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech, které si škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Výzva tak středním školám nabídla možnost personální podpory, podpořit osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, nabízí zapojení do aktivit k rozvoji ICT, dále pak extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ a rozvoj školy v oblasti spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností.

Na základě výše uvedené výzvy HŠ Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí podala projekt, který byl v srpnu 2019 odsouhlasen k realizaci. Z nabízených „šablon" si škola vybrala aktivity, které by měly být pro školu nejpřínosnější a povedou ke zlepšení stavu počátečního vzdělávání. V období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 bude HŠ Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí realizovat postupně následující „šablony":

Personální podpora:

 • Školní asistent – personální podpora SŠ (120 šablon)
 • Koordinátor spolupráce škol y a zaměstnavatele – personální podpora SŠ (24 šablon)
 • Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ (24 šablon)

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (49 šablon)

Extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ:

 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem (20 šablon)

 

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru