Ukončili jsme projekt UNIV 3

univ-3-projektNa Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí proběhl za podpory projektu UNIV3 (podpora procesu uznávání) pilotní program profesní kvalifikace Opravář malé zemědělské mechanizace (41-029-H).

Naše škola jako jediná ze škol v České republice, které se do tohoto projektu přihlásily, „dotáhla" tento projekt ke zdárnému konci. Cílem projektu bylo připravit uchazeče na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Uchazeče do tohoto projektu jsme získali ve spolupráci s Úřadem práce ve Velkém Meziříčí, který nás v tomto programu podporoval, a za to mu velmi děkujeme.

Obsahem vzdělávacího programu bylo zvládnutí sedmi modulů v rozsahu 255. hodin. Program byl zaměřen na získání teoretických, ale zejména praktických kompetencí. Pro každou část modulu byla stanovena přesná hodinová dotace. Praktická výuka probíhala v dílnách odborného výcviku na ulici Zahradní.

V úvodních modulech se uchazeči seznámili se strojírenskými normami a technickou dokumentací. Následující moduly byly zaměřeny na ruční a mechanizované opracování technických materiálů, které se v provozu běžně používají. Obsah učiva zahrnoval technické vědomosti a dovednosti potřebné pro pochopení vlastností různých druhů materiálů a jejich základní opracování. V neposlední řadě se uchazeči seznámili s montáží a demontáží skupin a podskupin strojů malé zemědělské mechanizace, jejich částmi a funkčností.

Pilotní program byl ukončen závěrečnou zkouškou skládající se z písemné části a praktické části s ústním pohovorem, dle zákona č. 179/20006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeči po splnění všech modulů a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky obdrželi certifikát. Absolvování programu přineslo jak uchazečům, tak lektorů a hodnotitelům mnoho nových znalostí, dovedností a cenných zkušeností. Proto bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli, za jejich ochotu a vstřícnost.

Bc. Hana Lavická – vedoucí týmu.

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru