Výzva č. 56 – vzděláváme se v EU

Název příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
Název projektu Výzva č. 56 – vzděláváme se v EU
Program OP VK - výzva č. 56, 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Cíl projektu 1) Zavedení Čtenářské dílny do Čj a literatury.
2) Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů.
3) Profesní rozvoj pedagogů technických a přírodovědných předmětů v cizích jazycích.
Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) 1) Nákup knih a jejich využití v Čtenářských dílnách při hodinách Čj a literatury.
2) Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích na školách formou krátkodobého intenzivního kurzu učitelů v zahraničí.
3) Profesní rozvoj v podobě stínování na partnerských školách v zahraničí v oblasti metod, postupů, užití digitálních technologií ve výuce přírodovědných a technických předmětů.
Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) 1) Tematické plány dílen, zpráva o zkušenostech, seznam pořízené literatury.
2) Osvědčení o absolvování jazykového zahraničního kurzu, zpráva.
3) Zpráva ze zahraniční cesty.
Do projektu se zapojí 19 učitelů, tj. uskuteční se 19 mobilit do SRN, Rakouska, VB, Francie a Slovenska.
Projektový manažer Mgr. Marie Paľovová
Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) žadatel
Typ projektu (investiční x neinvestiční) neinvestiční
Začátek projektu 1. 7. 2015
Ukončení projektu 31. 12. 2015
Celkové náklady projektu 985 924 Kč
Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace 985 924 Kč 100 %
Vlastní zdroje příspěvkové organizace  - 0 %
Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace Státní rozpočet ČR
147 888,60 Kč
15 %
Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace Prostředky z ESF
838 035,40 Kč
85 %
Předpokládané nároky na rozpočet kraje Žádné nároky na rozpočet kraje.
Udržitelnost projektu Pořízené knihy v rámci Čtenářské dílny budou využívat žáci i v dalších letech.

Realizujeme projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

vyzva-56Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vzděláváme se v EU

Hotelová škola Vysočina se vzdělává v EUHotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí úspěšně realizovala projekt Výzva č. 56 – vzděláváme se v EU.

Číst více...

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru