Vzděláváme se v EU

Hotelová škola Vysočina se vzdělává v EUHotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí úspěšně realizovala projekt Výzva č. 56 – vzděláváme se v EU.


V rámci tohoto projektu proběhlo několik aktivit

Střední škola Vysočina se vzdělává v EUŠkola si obohatila žákovskou knihovnu o 130 titulů české i světové literatury. Žáci je využívají ke své vlastní četbě, pracují s nimi v hodinách literatury a také z nich čerpají při přípravě k maturitní zkoušce.

Šest učitelů se zúčastnilo dvoutýdenních jazykových kurzů v německých Drážďanech a Glasgow ve Skotsku. Učitelé se zdokonalili
v cizojazyčné konverzaci, seznámili se s reáliemi dané země, s otázkou migrace a s arabskou kulturou přímo od příslušníků daných národů. Témata kurzů byla aktuální. Probírala se např. otázka migrace, otázka štěstí, ochrany životního prostředí, třídění odpadu, reálie arabských zemí ve srovnání s evropskou kulturou. Svoje poznatky a zkušenosti pak prezentují žákům.

Profesní kompetencesi rozšířilo 13 pedagogů školy, a to z cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů, informačních technologií, v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v Itálii v Cesenatiku, Cervie a Forli. Jednalo se o krátkodobou stáž v délce 5 pracovních dní sestávající se z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže byly zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování. Účastníci stínování měli mj. možnost s italskými kolegy diskutovat o formách a metodách výuky nebo si srovnat vzdělávací systém Itálie a České republiky. Mistři odborného výcviku kladně ocenili i exkurzi v italské automobilové firmě.

Škola navázala spolupráci s odbornou školou ve Forli, na základě které plánujeme uskutečnit výměnné zahraniční mobility nejlepších žáků partnerských škol.

Mgr. Marie Paľovová, ředitelka školy

Hotelová škola Vysočina se vzdělává v EUVzděláváme se v EU - střední škola VysočinaVzděláváme se v EU - projekt na obchodní akademii VysočinaStřední odborná škola Vysočina se vzdělává v EU

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru