Školská rada

Oznámení o konání voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

Volby z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků se konají 26. 5. 2021 od 13:00 do 15:30 hod. v klubovně 2 (knihovně) domova mládeže. Přípravu a průběh voleb řídí volební komise ve složení Ing. Pavla Čechová, Mgr. et Mgr. Marie Švecová a Mgr. Stanislav Svoboda. Zároveň do 17. 5. 2021 přijímá a eviduje od oprávněných osob návrhy na kandidáty.

Školská rada je šestičlenná: 2 zástupci za zřizovatele (jmenuje je zřizovatel školy), 2 zástupci za pedagogické pracovníky školy (jsou voleni pedagogy školy) a 2 zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků nebo zletilí žáci (volí je zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci). Školská rada je volena na tříleté období.

pdfOznámení o konání voleb

Výsledky voleb do Školské rady při Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí z volebního sboru pedagogických pracovníků školy a zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

Volby do Školské rady z volebního sboru pedagogických pracovníků školy se uskutečnily 21. listopadu 2017 v průběhu pedagogické porady na Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí.

Volby do Školské rady z volebního sboru zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů se uskutečnily 24. listopadu 2017 v termínu konání třídních schůzek s rodiči na Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí.

Volby byly řízeny volební komisí, jejímiž členy byli: Ing. Pavla Čechová, Ing. Josef Mička, Mgr. et Mgr. Marie Švecová.

Do Školské rady byli zvoleni:

 • Mgr. Zuzana Titzová
 • Ing. Jana Remerová
 • Simona Bezáková
 • PaedDr. Karel Suchánek
 • Josef Komínek
 • Ing. František Bradáč

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru