Domov mládeže

Foto-dm-12

Domov mládeže je součástí Hotelové školy Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí. Nabízí služby spojené s ubytováním a stravováním žáků. Už roku 1923 byla pro školu Světlá postavena nová budova, kde bylo zajištěno nejen vzdělávání, ale i ubytování. Od té doby prošel domov mládeže nemalými změnami, takže nyní může poskytnout ubytování pro 213 žáků.

 

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ, PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podmínky pro přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání v domově mládeže jsou legislativně dány vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky na DM se podávají do 15. května daného školního roku.
pdfPřihláška do domova mládeže

Ředitelka informuje písemně rodiče o přijetí na DM do patnácti dnů, vyrozumí zletilého žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova mládeže. Na ubytování v domově mládeže není právní nárok.

Ubytování (příjezd) žáků ve školním roce 2018/2019:

 • žáci 1. ročníku - neděle 2. září 2018 od 16:00 do 18:00 hod.
 • ostatní žáci - neděle 2. září 2018 od 16:00 do 21:00 hod.

V domově mládeže pracuje 7 vychovatelů. Žáci jsou rozděleni do 4 výchovných skupin.

Vzhledem k tomu, že tato budova patří dnes do staré zástavby, jsou zde různorodé pokoje od dvou-, tří-, čtyř- až po vícelůžkové. Pokoje prochází průběžnou rekonstrukcí (snižování lůžkové kapacity) a vybavují se novým nábytkem. Hlavní budova má nyní čtyři poschodí, to poslední bylo upraveno z bývalých půdních prostor. Tyto pokoje jsou hotelového typu, tj. se sprchou a WC. V roce 1999/2000 vzniklo nad novou jídelnou dalších šest nových pokojů, také se sprchou a WC.

Domov mládeže disponuje neomezeně připojením na Wi-Fi.

V této části webu se můžete seznámit s organizací domova mládeže, s podmínkami ubytování, cenami a vnitřním řádem domova mládeže. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout současné interiéry, které jsou žákům ubytovaným na Domově mládeže k dispozici.

Cenové kategorie pokojů

Pokoje s WC a sprchou 850 Kč/měsíc
Pokoje dvoulůžkové a trojlůžkové 750 až 800 Kč/měsíc
Pokoje čtyřlůžkové a vícelůžkové 650 až 700 Kč/měsíc

Zájmová činnost ve volném čase žáků na DM

Hlavním úkolem DM je naplnit ubytovaným žákům volný čas. K dispozici proto mají např. tělocvičnu, posilovnu, zrcadlový sál (cvičebnu), učebnu výpočetní techniky, učebnu techniky administrativy nebo klubovny s barevnou televizí a DVD přehrávačem, vhodné i pro pořádání přednášek a besed. Za slunného počasí využívají žáci hřiště v areálu školy. V zimě mohou chodit bruslit na místní stadion.

Domov mládeže také spolupracuje s místním Jupiter clubem, kde studenti navštěvují kurzy tanečních, přednášky a koncerty. Další aktivity, do kterých se žáci mohou zapojit, nám nabízí Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí. Spolupracujeme i s nízkoprahovým zařízením Welmez.

Foto-dm-13Foto-dm-14Foto-dm-01Foto-dm-15

 

 

Posilovna:

 • Každý den od 18.30 - 20.00 hod.
 • Dohled vychovatel odpolední služby dle rozvrhu

Tělocvična:

 • Volejbal - dle rozvrhu
 • Basketbal - dle rozvrhu
 • Využití tělocvičny bývalé SŠŘS.
 • Dále je tělocvična využita dle rozpisu výchovných skupin a zájmu žáků (basketbal, florbal, volejbal, sálová kopaná...)

Cvičebna:

 • Dle zájmu studentů po celý týden

Hudebna:

 • Zprovoznění místnosti pro žáky se zájmem o hudbu (zpěv, hra na hudební nástroje)

Protidrogová činnost:

 • Vedení nástěnky s možností dotazů do schránky důvěry
 • Organizace přednášek
 • Spolupráce s koordinátorkami drogové prevence: Plán drogové prevence - vychovatelka Polová

Charitativní sbírky:

 • Charitativní sbírky probíhají v průběhu celého školního roku.

Klubovna - knihovna:

 • Půjčování knih dále dle služeb vychovatelky Marie Matulové
 • Dále individuální rady na dotazy žáků
 • Doplnění knihovny o nové knihy a seznámení s novinkami v literatuře

Psaní na stroji – TEA:

 • Každý den od 16.00 do 17.20 hod., dle potřeb žáků od 18.30 hod
 • Psaní domácích úkolů, dbáno na správný prstoklad
 • Vychovatelé odpolední služby – dle rozvrhu

Práce s počítačem:

 • Každý den je od 16.00 do 17.20 hod. umožněn přístup do počítačové učebny školy
 • Možnost práce na moderní multimediální učebně s připojením k vysokorychlostnímu internetu, psaní seminárních prací, závěrečných prací, referátů apod.

Řád Domova mládeže:

pdfVnitřní řád DM

Ke stažení:

pdfPřihláška do domova mládeže
docFormulář Žádost o ukončení ubytování na DM

Fotografie DM

Foto-dm-10Foto-dm-02Foto-dm-03Foto-dm-04Foto-dm-06Foto-dm-07Foto-dm-09Foto-dm-11Foto-dm-08Foto-dm-05-1Foto-dm-17Foto-dm-18

 

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru