Organizace výuky od 4. 1. 2021

04. leden 2021 - 22. leden 2021 06:00

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vláda na svém jednání 7. 1. 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020. Žáci maturitních a učebních oborů všech tříd pokračují v distančním vzdělávání.

Koordinaci výuky a komunikaci se žáky a rodiči zajišťují primárně třídní učitelé.

Umožněny jsou prezenční individuální konzultace ve škole (1 žák/1 pedagog). Individuální konzultace jsou určeny zejména pro žáky, kteří obtížně z různých důvodů (specifické problémy učení, technické problémy v rámci distanční výuky aj.) zvládají distanční výuku. Zejména tito žáci (ale nejen oni) mohou od 4. 1. 2021 docházet do školy na individuální konzultace. Vyučující budou přítomni ve škole od 4. 1. 2021 vždy od 8:00 do 13:00 hod. (konzultaci je vhodné s vyučujícím předem domluvit).

Povinností žáků je účastnit se vyučování (prezenční i distanční způsob výuky) a plnit zadané úkoly.

Komunikačním kanálem pro žáky, učitele a rodiče je Edookit (bližší informace naleznete v informačním systému Edookit), videokonference budou probíhat přes platformu Microsoft Teams.

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru