Dny otevřených dvěří

DOD-6Naši školu můžete navštívit také kdykoli individuálně, stačí domluvit termín:

e-mail: stanislav.svoboda@svetlavm.cz, jaroslav.mosner@svetlavm.cz, tel.: 730 166 150, 733 389 749


Odpoledne a dny otevřených dveří ve školním roce 2023/2024:

  • 25. 10. 2023, 13:00 – 16:00 hod.
  • 6. 12. 2023, 8:00 – 16:00 hod.
  • 19. 1. 2024, 13:00 – 16:00 hod.
  • 1. 2. 2024, 13:00 – 16:00 hod.


Odpoledne a dny otevřených dveří pořádáme pro zájemce o studium na naší škole a také pro rodiče našich žáků, kteří mohou osobně navštívit školu (třídní učitelé a učitelé připraví informace o prospěchu, chování a absenci žáků a budou informovat rodiče jednotlivě ve svých kabinetech, resp. budou přítomni ve škole dle rozpisu služeb).


Program (pro zájemce o studium):

  • prohlídka školy, domova mládeže, pracoviště odborného výcviku
  • přijímací zkoušky nanečisto
  • informace


Návštěvníci si za doprovodu pedagogů prohlédnou školu (DM, pracoviště odborného výcviku) a mohou také absolvovat přijímací zkoušky nanečisto.