Maturitní zkoušky

Informace na této stránce jsou pravidelně aktualizovány v průběhu školního roku.


Přihlašování k maturitní zkoušce - MZ 2023 PODZIM

Vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce 2023 v podzimním termínu je nutno předat ředitelce školy (kancelář zástupce) do 26. 6. 2023.

Žáci konající opravnou a náhradní zkoušku mohou převzít vyplněný formulář přihlášky v kanceláři zástupce od 13. 6. 2023, termín je třeba dohodnout: 730 166 150, 566 331 917; stanislav.svoboda@svetlavm.cz.


Termíny maturitních zkoušek 2022/2023 – podzimní období

TřídaStátní část MZ
(didaktický test)
Profilová část MZ
(obhajoby MP)
Profilová část MZ
(Praktická zkouška - forma: praktická zkouška)
Profilová část MZ
(písemná práce - CJL)
Profilová část MZ
(písemná práce - CJ)
Profilová část MZ
(ústní zkoušky)
4. A1.–10. 9. 202315. 9. 2023-11. 9. 202313. 9. 202315. 9. 2023
2. PA1.–10. 9. 2023-12. 9. 202311. 9. 202313. 9. 202315. 9. 2023
2. PB1.–10. 9. 2023-12. 9. 202311. 9. 202313. 9. 202315. 9. 2023

4. A - obor Hotelnictví
2. PA - obor Podnikání
2. PB - obor Podnikání

4. A, 2. PA, 2. PB: výroční vysvědčení – 28. 4. 2023Maturitní zkoušky 2023

Povinné a nepovinné zkoušky - Hotelnictví, Podnikání

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2023


Zkoušky profilové části maturitní zkoušky - Hotelnictví

Maturitní zkoušky MZ 2023


Zkoušky profilové části maturitní zkoušky - Podnikání

Maturitní zkoušky MZ 2023


Český jazyk a literatura

Seznam literárních děl MZ 2023

Seznam literárních děl MZ 2023 - formulář


Závěrečný projekt

Závěrečný projekt MZ 2023 - pokyny


Kritéria hodnocení zkoušek profilové části MZ 2023

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Ostatní zkoušky