Maturitní zkoušky 2024

Informace na této stránce jsou pravidelně aktualizovány v průběhu školního roku.


Přihlašování k maturitní zkoušce - MZ 2024 JARO

Vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce 2024 v jarním termínu je nutno předat ředitelce školy (kancelář zástupce) do 30. 11. 2023.

Žáci konající opravnou a náhradní zkoušku mohou převzít vyplněný formulář přihlášky v kanceláři zástupce od 15. 11. 2023, termín je třeba dohodnout: 730 166 150, 566 331 917; stanislav.svoboda@svetlavm.cz.


Termíny maturitních zkoušek 2023/2024 - jarní období

TřídaStátní část MZ
(didaktický test)
Profilová část MZ
(obhajoby MP)
Profilová část MZ
(Praktická zkouška - forma: praktická zkouška)
Profilová část MZ
(písemná práce - CJL)
Profilová část MZ
(písemná práce - CJ)
Profilová část MZ
(ústní zkoušky)
4. A2.–7. 5. 202420. 5. 2024-10. 4. 202411. 4. 202421.–24. 5. 2024
2. P2.–7. 5. 2024-10. 5. 202410. 4. 202411. 4. 202427.–30. 5. 2024

4. A - obor Hotelnictví
2. P - obor Podnikání

4. A, 2. P: vysvědčení - 30. 4. 2024
3. E/K/V, 3. M/O: vysvědčení - 31. 5. 2024


Maturitní zkoušky 2024

Povinné a nepovinné zkoušky - Hotelnictví, Podnikání

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2024


Zkoušky profilové části maturitní zkoušky - Hotelnictví

Maturitní zkoušky MZ 2024


Zkoušky profilové části maturitní zkoušky - Podnikání

Maturitní zkoušky MZ 2024


Český jazyk a literatura

Seznam literárních děl MZ 2024

Seznam literárních děl MZ 2024 - formulář


Závěrečný projekt

Závěrečný projekt MZ 2024 - pokyny


Kritéria hodnocení zkoušek profilové části MZ 2023

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Ostatní zkoušky