Maturitní zkoušky 2024

Informace na této stránce jsou pravidelně aktualizovány v průběhu školního roku.


Přihlašování k maturitní zkoušce - MZ 2024 PODZIM

Vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce 2024 v podzimním termínu je nutno předat ředitelce školy (kancelář zástupce) do 25. 6. 2024.

Žáci konající opravnou a náhradní zkoušku mohou převzít vyplněný formulář přihlášky v kanceláři zástupce od 13. 6. 2024, termín je třeba dohodnout: 730 166 150, 566 331 917; stanislav.svoboda@svetlavm.cz.


Termíny maturitních zkoušek 2023/2024 - podzimní období

TřídaStátní část MZ
(didaktický test)
Profilová část MZ
(obhajoby MP)
Profilová část MZ
(Praktická zkouška - forma: praktická zkouška)
Profilová část MZ
(písemná práce - CJL)
Profilová část MZ
(písemná práce - CJ)
Profilová část MZ
(ústní zkoušky)
4. A2.–4. 9. 202412. 9. 2024-6. 9. 20245. 9. 202412. 9. 2024
2. P2.–4. 9. 2024-10. 9. 20246. 9. 20245. 9. 202412. 9. 2024

4. A - obor Hotelnictví
2. P - obor Podnikání


Maturitní zkoušky 2024

Povinné a nepovinné zkoušky - Hotelnictví, Podnikání

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2024


Zkoušky profilové části maturitní zkoušky - Hotelnictví

Maturitní zkoušky MZ 2024


Zkoušky profilové části maturitní zkoušky - Podnikání

Maturitní zkoušky MZ 2024


Český jazyk a literatura

Seznam literárních děl MZ 2024

Seznam literárních děl MZ 2024 - formulář


Závěrečný projekt

Závěrečný projekt MZ 2024 - pokyny


Kritéria hodnocení zkoušek profilové části MZ 2024

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Ostatní zkoušky