Školní stravování

Internetová objednávka stravy

Naše škola disponuje moderní školní jídelnou, která byla nově postavena (s celkovými náklady 17 mil. Kč) a slavnostně otevřena v roce 2001. Je určena pro celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře + svačiny). 

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005.


Od 1. 7. 2022 platí tyto ceny
snídaně21 Kč
svačina15 Kč
oběd40 Kč
večeře38 Kč
CELKEM114 Kč

Cenová kalkulace

  • Cena oběda pro externí žáky je 40 Kč, v případě neodhlášení stravy je účtovaná plná cena ve výši 114 Kč.
  • Cena celodenní stravy pro ubytované studenty je 114 Kč, v případě neodhlášení stravy je účtovaná plná ceny ve výši 320 Kč.
  • Strava se odhlašuje den předem do 10:50 hodin na e-mail: sabina.muzikarova@svetlavm.cz nebo na telefon paní Sabiny Muzikářové Horosové: +420 730 539 113


Informace k úhradě stravného/ubytování na DM

Úhradu stravy a ubytování na Domově mládeže provádí rodiče formou „Souhlasu s inkasem", který zavedou na číslo účtu 100192951/0800 bez uvedení variabilního symbolu. Potvrzení o „Souhlasu s inkasem" odevzdají studenti vedoucí školního stravování, popřípadě třídním učitelům. Po dobu studia nesmí rodiče tento „Souhlas s inkasem" zrušit.

Rodiče zadají dostatečný limit:

  • Obědy externích žáků: 1500 Kč
  • Žáci ubytovaní na DM: 6000 Kč (v částce je celodenní strava a ubytování)

Jedná se o limit, nikoli o skutečně strhávanou částku. Úhrada za stravu i ubytování bude stržena vždy v následujícím měsíci dle skutečně odebrané stravy. Splatnost inkasa bude k 15. dni v měsíci.

Při nástupu ke studiu si studenti zakoupí stravovací čip za 100,- Kč u vedoucí školního stravování a spolu s ním obdrží i přihlašovací údaje do objednávkového systému.

Strava se přihlašuje a odhlašuje buď v objednávkovém terminálu, přes internet nebo u vedoucí školního stravování.

Seznam alergenů ve školní jídelně Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel VM

Alergeny - podskupiny pro lepek a skořápkové plody


Původní kódy 1 - Lepek má další členění

    1a - Lepek pšenice
    1b - Lepek žito
    1c - Lepek ječmen
    1d - Lepek oves

Kód 8 - Skořápkové plody

    8a - Mandle
    8b - Lískové ořechy
    8c - Vlašské ořechy
    8d - Kešu ořechy
    8e - Pekanové ořechy