Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Informační systém DIPSY bude spuštěn od 1. února 2024. Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání na naší škole budou zveřejněna 31. 1. 2024.

  Přihlášky na střední školy 2024   

Podrobné informace k přijímacímu řízení si můžete prostudovat na webu MŠMT.

  Přijímací řízení MŠMT  


Základní informace

O přijetí bude rozhodnuto na základě kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

 Stanovení podmínek zdravotní způsobilosti


Termíny přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška je stanovena pro čtyřleté maturitní obory a dvouleté nástavbové studium. Koná se formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté maturitní obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1.    termín: pátek 12. dubna 2024
2.    termín: pondělí 15. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1.    termín: pondělí 29. dubna 2024
2.    termín: úterý 30. dubna 2024


Odkazy na další informace


Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - všechny obory

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - Dopravní prostředky, Hotelnictví, Mechanizace a služby

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - Podnikání

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - učební obory