Domov mládeže

Domov mládeže je součástí Hotelové školy Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí - interiérDomov mládeže je součástí Hotelové školy Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí. Nabízí služby spojené s ubytováním a stravováním žáků. Už roku 1923 byla pro školu Světlá postavena nová budova, kde bylo zajištěno nejen vzdělávání, ale i ubytování. Od té doby prošel domov mládeže nemalými změnami, takže nyní může poskytnout ubytování pro 175 žáků.

Vzhledem k tomu, že tato budova patří dnes do staré zástavby, jsou zde různorodé pokoje od dvou, tří až čtyřlůžkové. Pokoje prochází průběžnou rekonstrukcí (snižování lůžkové kapacity), vybavují se novým nábytkem. Hlavní budova má nyní čtyři poschodí, to poslední bylo upraveno z bývalých půdních prostor. Tyto pokoje jsou hotelového typu, tj. se sprchou a WC. V roce 1999/2000 vzniklo nad novou jídelnou dalších šest nových pokojů, také se sprchou a WC.

V roce 2019 prošly velkou rekonstrukcí zbývající pokoje na prvním poschodí.

Zde vzniklo šest nových pokojů se sociálním zařízením. Vždy dva pokoje mají sociální zařízení dohromady. Tyto pokoje jsou dvoulůžkové. Žáci mají k dispozici novou kuchyňku se společenskou místností.

Během prázdnin v roce 2020 došlo k další úpravě pokojů na chlapecké části. Vznikly zde čtyři dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením. Touto přestavbou je celá chlapecká část v první kategorii.

Domov mládeže disponuje neomezeně připojením na Wi-Fi.

V této části webu se můžete seznámit s organizací domova mládeže, s podmínkami ubytování, cenami a vnitřním řádem domova mládeže. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout současné interiéry, které jsou žákům ubytovaným na Domově mládeže k dispozici.


Cenové kategorie pokojů
Pokoje s WC a sprchou dvoulůžkové950 Kč/měsíc
Pokoje s WC a sprchou čtyřlůžkové900 Kč/měsíc
Pokoje dvoulůžkové a trojlůžkové800 Kč/měsíc
Pokoje čtyřlůžkové a vícelůžkové750 Kč/měsíc
Pro žáky, kteří vyžadují ubytování na samostatném pokoji s příslušenstvím, je úhrada navýšená1400 Kč/měsíc


Zájmová činnost ve volném čase žáků na DM

Hlavním úkolem DM je naplnit ubytovaným žákům volný čas. K dispozici proto mají např. tělocvičnu, posilovnu, zrcadlový sál (cvičebnu), učebnu výpočetní techniky, učebnu techniky administrativy nebo klubovny s barevnou televizí a DVD přehrávačem, vhodné i pro pořádání přednášek a besed. Za slunného počasí využívají žáci hřiště v areálu školy. V zimě mohou chodit bruslit na místní stadion.

Domov mládeže také spolupracuje s místním Jupiter clubem, kde studenti navštěvují kurzy tanečních, přednášky a koncerty. Další aktivity, do kterých se žáci mohou zapojit, nám nabízí Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí. Spolupracujeme i s nízkoprahovým zařízením Welmez.

Posilovna:
 • Každý den od 18.30 - 20.00 hod.
 • Dohled vychovatel odpolední služby dle rozvrhu
Tělocvična:
 • Tělocvična je využita dle zájmu žáků (basketbal, florbal, volejbal, sálová kopaná...)
Cvičebna:
 • Dle zájmu studentů po celý týden
Hudebna:
 • Zprovoznění místnosti pro žáky se zájmem o hudbu (zpěv, hra na hudební nástroje)
Klubovna - knihovna:
 • Půjčování knih dále dle služeb vychovatelky Marie Matulové
 • Dále individuální rady na dotazy žáků
 • Doplnění knihovny o nové knihy a seznámení s novinkami v literatuře

Psaní na stroji – TEA:
 • Každý den od 16.00 do 17.20 hod., dle potřeb žáků od 18.30 hod    Psaní domácích úkolů, dbáno na správný prstoklad
 • Vychovatelé odpolední služby – dle rozvrhu
Práce s počítačem:
 • Každý den je od 16.00 do 17.20 hod. umožněn přístup do počítačové učebny školy
 • Možnost práce na moderní multimediální učebně s připojením k vysokorychlostnímu internetu, psaní seminárních prací, závěrečných prací, referátů apod.
Protidrogová činnost:
 • Vedení nástěnky s možností dotazů do schránky důvěry
 • Organizace přednášek
 • Spolupráce s koordinátorkami drogové prevence: Plán drogové prevence - vychovatelka Polová
Charitativní sbírky:
 • Charitativní sbírky probíhají v průběhu celého školního roku.

Řád Domova mládeže

Vnitřní řád DM

Provozní řád domova mládeže

Ke stažení

Přihláška do domova mládeže

DM-formular-ukonceni-ubytovani.doc


FOTOGALERIE