Poradny a linky důvěry

Poradny


RIAPS, Městské centrum soc. služeb a prevence

RIAPS (Regionální Institut Akutních Psychiatrických a psychosociálních Služeb) je zdravotnické zařízení, které v rámci MPSSP poskytuje komplexní péči o člověka v nejrůznějších těžkých životních situacích. Můžete se na nás obrátit ve dne i v noci.

Adresa: Chelčického 39, Praha 3 - Žižkov
Telefon: 8.00 - 16.00 hod: 222 586 768
Telefon: 16.00 - 8.00 hod: 222 582 151


Poradna DIXI

Poradna je určena všem osobám, ale zejména mladým lidem, trpícím poruchami příjmu potravy, mládeži experimentující s návykovými látkami včetně alkoholu a tabáku, jejich rodičům, příbuzným a učitelům všech typů škol.

Adresa: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě,
Vrchlického ul. 57 (Dům zdraví ve III. patře)
Telefon: 567 574 730
Web: www.vysocina.cz


Drogová problematika


Drogová poradna

Anonymní poradna. Nestyďte se a nebojte se zeptat na cokoli.
Můžete zde také nalézt informace o jednotlivých drogách a jejich účincích.
Web: www.drogovaporadna.cz


Server primární prevence

Vše o primární prevenci pro pedagogy, rodiče a náctileté, texty, kvízy, výukový program pro školy, individuální testy a mnoho dalších materiálů.
Web: www.odrogach.cz


Drogový informační server

Internetové noviny zabývající se drogovou problematikou, seznam kontaktů na odborná zařízení. Informace o aktuálních projektech a grantech, seznam vzdělávacích akcí. Databáze odkazů na stránky s drogovou problematikou, databáze knih z odborné knihovny DIC.
Web: www.drogy.net


Linky důvěry


Linka důvěry Dětského krizového centra

Hlavním zaměřením je problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, a to jak v oblasti prevence a diagnostiky, tak v oblasti terapie. V praxi představuje tento problém komplexní psychosociální práci s klientelou z řad dětí, dospívajících i jejich rodin.

Adresa: V Zápolí 1250, 141 00, Praha 4 - Michle
Telefon: 241 484 149
E-mail: problem@ditekrize.cz
Web: www.ditekrize.cz


Linka pomoci dětem domácího násilí (DONA)

DONA je linka s nepřetržitým provozem, která účinně podporuje oběti domácího násilí, a to prostřednictvím snadno dosažitelných informací, rady a podpory poskytované při zaručení úplné anonymity volajícího. Umožňuje obětem domácího násilí aktuální orientaci v systému záchranné sítě státních i nestátních služeb v ČR. Též nabízí pomáhajícím odborníkům, kteří se v rámci výkonu své profese dostávají do živého kontaktu s obě?mi domácího násilí, informace ze svých databází.

Telefon: 251 511 313
Web: www.donalinka.cz


Linka bezpečí - nadace Naše dítě

Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. K dispozici je 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků.

Adresa: Ústavní 91/95, 181 00, Praha 8
Telefon: 800 155 555
Web: www.linkabezpeci.cz


Krizové centrum linky bezpečí

Zabývá se psychickými problémy vzniklými z nejrůznějších situací v osobním životě, v rodině, ve škole, mezi vrstevníky nebo v partnerských vztazích a také problémy souvisejícími s týráním, zneužíváním nebo zanedbáváním.

Adresa: Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8
Telefon: 800 155 555, 266 727 970


Rodičovská Linka bezpečí

Tato linka poskytuje pro rodiče a dospělé, kteří mají problémy s výchovou dětí, nebo nejsou lhostejní k porušování práv dětí v ČR, možnost obrátit se na odborníka pro radu a pomoc. K dispozici je každé pondělí od 13:00 do 16:00 hod. a ve středu od 16:00 do 19:00 hod.

Adresa: Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8
Telefon: 800 155 555
Web: www.linkabezpeci.cz


Další významné odkazy