Školská rada

Členové ŠR 2021–⁠2023:

  • Lenka Augustová 
  • Mgr. Gabriela Bibrová
  • Josef Komínek
  • Romana Rousová
  • Ing. František Smažil
  • Mgr. Zuzana Titzová


Volby do školské rady 2024

Ve dnech 23. 5. 2024 až 24. 5. 2024 se budou konat volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků a volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Volby do školské rady – zástupci pedagogů školy

Volby do školské rady – zástupci žáků školy