Autoškola

Nabídka skupinové i individuální výuky autoškoly

Při výuce podle individuálního studijního plánu musí být provedena nejméně jedna vyučovací hodina konzultací na každé čtyři hodiny výuky stanovené učební osnovou pro danou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění. Ve skupině může být maximálně 5 žáků (dle zákona č. 247/2000 Sb., § 18 odst. 3).


Skupina
Počet hodin
Kurzovné
Praxe 
Teorie
B - osobní automobil
34
36
20 000 Kč
C - nákladní automobil
26
38
24 000 Kč
E - přívěs
16
14
14 000 Kč
T - traktor
33
44
22 000 Kč
Rozšíření B/T
17
30
14 000 Kč