Kontakty

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Adresa:

U Světlé 855/36

594 23 Velké Meziříčí


Číslo účtu: 3242822369 / 0800

IBAN: CZ64 0800 0000 0032 4282 2369

BIC: GIBACZPX 


Tel.: +420 566 331 911

E-mail: admin@svetlavm.cz

E-mail:  info@svetlavm.cz (určeno pro podatelnu)

E-mail: whistleblowing@svetlavm.cz (určeno pro oznámení porušení práv EU)


ID datové schránky: g6qtdap

: 48895377 | DIČ: CZ 48895377
IZO: 102943524

REDIZO: 600015874


Podatelna: příjem dokumentů

 Rychlý kontakt

Vedení školy

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Marie Lena Paľovová
Ředitelka školy
Mgr. Stanislav Svoboda
Zástupce ředitelky, výchovný poradce
Ing. Jaroslav Mošner
Vedoucí praktického vyučování

Učitelé

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Václav Crkal
Učitel odborného výcviku
Ing. Pavla Čechová
Učitelka
Mgr. Alena Dvořáková
Učitelka
Bc. Marie Dvořáková
Učitelka
Ing. Zdeněk Hakl, Ph.D.
Učitel
Mgr. Jana Havelková
Učitelka
Ing. Dana Hrdinová
Asistentka pedagoga
Bc. Radomír Izdný
Učitel odborného výcviku
Bc. Miroslava Kocandová
Asistentka pedagoga, učitelka
PhDr. Marie Kořínková
Učitelka
Mgr. Gabriela Kratochvílová
Učitelka, výchovný poradce
Ing. Aneta Krejčová
Učitelka
Marie Matulová
Asistentka pedagoga
Ing. Dana Mieržwinská
Učitelka
Mgr. Lenka Michalová
Učitelka
Ing. Miloslav Procházka
Učitel
Mgr. Jasna Rapušáková
Učitelka
Ing. Jana Remerová
Učitelka
Bc. Veronika Škorpíková
Učitelka odborného výcviku
Mgr. Lenka Štouračová
Učitelka
Mgr. Zuzana Titzová
Učitelka
Mgr. Petra Tomanová
Učitelka
Radim Teplý
Učitel odborného výcviku
Ing. Kamil Urban
Učitel
Jaroslava Vallová
Asistentka pedagoga
Jaromír Vojta
Učitel odborného výcviku
Mgr. Lenka Zezulová
Učitelka

Výchovné poradenství

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Stanislav Svoboda
Poradenství (metodika) v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů a specifických poruch učení
Mgr. Gabriela Kratochvílová
Výchovný poradce, školní kariérový poradce

Domov mládeže

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Jarmila Kučírková
Vedoucí vychovatelka
Jana Kováčová
Vychovatelka DM
Mgr. Jana Vaculová
Vychovatelka DM

Ostatní pracovníci školy

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Martina Hovadíková
Sekretářka
Sabina Muzikářová Horosová
Vedoucí školní jídelny
Pavla Mičková
Mzdová účetní