Výchovné poradenství

Poradenství (metodika) v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů a specifických poruch učení

  • Mgr. Stanislav Svoboda 

Školní kariérový poradce

  • Mgr. Gabriela Kratochvílová

Výchovný poradce

  • Mgr. Gabriela Kratochvílová


Konzultační hodiny

Prevence sociálně nežádoucích jevů:

  • pondělí–pátek 12:40–13:25 

Jindy po osobní či telefonické domluvě

Výchovné poradenství:

Lichý týden:

  • pondělí a středa 10:30–10:50
  • středa 9:45–10:30

Sudý týden:

  • úterý a čtvrtek 10:30–10:50
  • čtvrtek 10:50–11:35

Jindy po osobní či telefonické domluvě


Program proti šikanování

Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.

„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu.


Ke stažení:

Program proti šikanování

Etický kodex

Minimální preventivní program

Plán kariérového poradenství 2023/2024

Plán výchovného poradenství 2023/2024

Postup školy při řešení rizikového chování