Svářečská škola

Nabízíme pravidelná periodická doškolení a přezkoušení svářečů, kurzy svařování a kurzy zaškolení pracovníků.

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí nabízí pravidelné periodické doškolení a přezkoušení svářečů a zaškolených pracovníků. Přeškolení proběhne v měsíci únoru a květnu ve škole. V případě zájmu je možné provést přeškolení i mimo školu (ve firmě).


Označení
Název kurzu
Počet hodin
Teorie*
Praxe**
ZK 311 1.1
Základní kurz plamenového svařování a řezání kyslíkem
40
135
ZK 111 1.1
Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou
40
128
ZK 135 1.1 (COčko)
Základní kurz svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou
39
92
ZK 141 1.1 (TIG – ocel)
Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou
40
90
ZK 141 8 (TIG – nerez)
Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál – vysokolegované austenitické oceli
40
90
ZK 141 21 (TIG – hliník)
Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál – hliník a jeho slitiny
40
128

* Vyučovací hodina trvá 45 minut.
** Vyučovací hodina trvá 60 minut.

V měsíci prosinec až březen proběhne kurz svařování ZK 135 1.1 - svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou (COčko).

Přihlašovat se můžete na zdenek.hakl@svetlavm.cz