Junior Lingua 2023

Dne 20. dubna 2023 se konala v Třebíči krajská jazyková soutěž, kterou pořádala Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč. Jedná se o soutěž v anglickém jazyce, která je určena žákům prvních až třetích ročníků středních škol, kteří studují ve vzdělávacích programech poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Soutěžící musí zvládnout v daném jazyce čtení a porozumění textu, gramatický test, poslech a ústní komunikaci v úrovni B2. 

Této soutěže se zúčastnilo 10 škol a mezi nimi také žáci Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí. Naši školu reprezentovali Michal Krčál, třída 2.K a Jakub Dostál, třída 1.K. Přivezli jsme zlatou medaili, kterou získal stejně tak jako minulý rok Michal Krčál a obsadil 1. místo.

Oběma reprezentantům naší školy gratulujeme a děkujeme. 

Mgr. Gabriela Kratochvílová

Diplom Michalu Krčálovi za první místo v regionálním kole soutěže cizích jazyků Junior LINGUA 2023 Účastnický list Michalu Krčálovi v regionálním kole soutěže cizích jazyků Junior LINGUA 2023Účastnický list Jakubu Dostálovi v regionálním kole soutěže cizích jazyků Junior LINGUA 2023