Junior Lingua 2024

10. dubna 2024 se v Třebíči konala krajská jazyková soutěž, kterou pořádala Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč.

Jedná se o soutěž v anglickém jazyce pro žáky prvních až třetích ročníků středních škol, kteří studují ve vzdělávacích programech poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Soutěžící musí zvládnout čtení a porozumění textu, gramatický test, poslech a ústní komunikaci na úrovni B2. 

Naši školu reprezentovali Jan Peroutka a Michal Krčál, který obsadil krásné 2. místo.

Oběma reprezentantům gratulujeme a děkujeme.