Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitelky/ředitele
Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí


Další informace včetně požadavků na uchazeče najdete zde:
 Konkursní řízení: ředitelka/ředitel

Kontaktní osoba pro případné další informace: Ing. Luboš Stejskal, oddělení organizace školství, odbor školství, mládeže a sportu, tel: 564 602 943, e-mail: stejskal.l@kr-vysocina.cz.