Nepropásněte v červnu 2023

1. 6. 2023 Závěrečné učňovské zkoušky – písemná zkouška 3. E, 3. K

2. 6. 2023 Závěrečné učňovské zkoušky – písemná zkouška 3. O, 3. V

2 –6. 6. 2023 Závěrečné učňovské zkoušky – praktická zkouška 3. K

5.–9. 6. 2023 Závěrečné učňovské zkoušky – praktická zkouška 3. O

12.–13. 6. 2023 Závěrečné učňovské zkoušky – praktická zkouška 3. V

12.–15. 6. 2023 Závěrečné učňovské zkoušky – praktická zkouška 3. E

13. 6. 2023 Závěrečné učňovské zkoušky – ústní zkouška 3. K

16. 6. 2023 Závěrečné učňovské zkoušky – ústní zkouška 3. O

19. 6. 2023 Závěrečné učňovské zkoušky – ústní zkouška 3. E, 3. V

8. 6. 2023 Fotografování tříd – organizujeme

8. 6. 2023 Odborná přednáška "Můžeš podnikat" (třídy 3. A, 1. P) – organizujeme

13. 6. 2023 Odborná exkurze "ČNB Brno" (třída1. P) – organizujeme

20. 6. 2023 Odborná exkurze "Elektrárna Vír" (třídy 1. E, 2. E/V) – organizujeme

21. 6. 2023 Víceboj na Světlé aneb Kdo si hraje, nezlobí – týmová soutěž pro žáky ZŠ – organizujeme

21. 6. 2023 Informační schůzka pro rodiče a žáky 1. ročníku 2023/2024, 15.00 – organizujeme

23. 6. 2023 Uzavření klasifikace – 2. pololetí 2022/2023 (1.–3. ročník – obor Hotelnictví; 1.–2. ročník – obory E, M, V, O, K-Č; obor Podnikání – 1. ročník)

26. 6. 2023
MZ 2023 – ukončení přihlašování k maturitní zkoušce (MZ 2023 podzimní termín)

26. 6. 2023 Pedagogická rada – klasifikace, 14.00 (1.–3. ročník – obor Hotelnictví; 1.–2. ročník – obory E, M, V, O, K-Č; obor Podnikání – 1. ročník)

29. 6. 2023 Sportovní den, sebeochrana obyvatelstva za mimořádných situací (třídy 1.–3. ročníku)

30. 6. 2023 Ukončení školního roku 2022/2023, předání vysvědčení (1.–3. ročník – obor Hotelnictví; 1.–2. ročník – obory E, M, V, O, K-Č; obor Podnikání – 1. ročník)