Nepropásněte v květnu 2024

1. 5. 2024 Svátek práce - státní svátek

2.–6. 5. 2024 MZ 2024 - didaktické testy společné části MZ

2. 5. 2024 Program ekologické výchovy - "Chaloupky" (1. A/B/D) - zúčastníme se

3. 5. 2024 Školní filmové představení - zúčastníme se

8. 5. 2024 Den vítězství - státní svátek

10. 5. 2024 MZ 2024 - praktická zkouška (2. P)

14. 5. 2024 Prezentační akce "COOP" (JC VM) - zúčastníme se

15. 5. 2024 Den gastronomických soutěží: barmanská a baristická soutěž - HŠ Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí - organizujeme

17. 5. 2024 Divadelní představení "Bídníci" (JC VM)

20. 5. 2024 MZ 2024 - obhajoby maturitních prací (4. A)

22. 5. 2024 Odborná exkurze "Tatra Kopřivnice" - organizujeme

21.–24. 5. 2024
MZ 2024 - ústní zkoušky profilové části MZ (4. A)

27.–30. 5. 2024 MZ 2024 - ústní zkoušky profilové části MZ (2. P)

31. 5. 2024 3. ročník - učební obory - ukončení školního roku 2023/2024, předání vysvědčení