Nepropásněte v září 2023

1. 9. 2023 Konají se písemné závěrečné zkoušky.

3. 9. 2023 Ubytování internátních žáků - Domov mládeže (17.00 hod.).

4. 9. 2023 Začíná nový školní rok 2023/2024 - v pondělí 4. 9. 2023 v 7.55 hod. v určených třídách (třídnické hodiny 1.–3. hod., konec výuky v 10.30 hod.).

4.–5. 9. 2023 Konají se praktické závěrečné zkoušky.

4.–5. 9. 2023 Koná se společná část maturitní zkoušky ve spádové škole - OA a HŠ Třebíč (písemná práce, didaktický test) společné části maturitní zkoušky - MATURITA 2023 PODZIM.

5. 9. 2023 Zúčastníme se prezentace na akci Den zdraví - Náměstí Velké Meziříčí.

7. 9. 2023 Zúčastníme se akce Den záchranářů - Náměstí Velké Meziříčí.

12. 9. 2023 Konají se ústní závěrečné zkoušky.

12. 9. 2023 Konají se praktické maturitní zkoušky.

15. 9. 2023 Konají se ústní maturitní zkoušky.

21. 9. 2023 Organizujeme: exkurze v Městské knihovně VM (třída 1. B/D)

22. 9. 2023 Zúčastníme se: divadelní představení "Zkrocení zlé ženy" v JC VM (třídy 3. A, 4. A, 1. P, 2. P)

22. 9. 2023 Připravujeme: raut pro firmu ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.

26. 9. 2023 Organizujeme: adaptační kurz - třídy 1. A, 1. B/D

26. 9. 2023 Žáci třídy 4. A organizují zeměpisnou exkurzi

28. 9. 2023 Státní svátek Den české státnosti

29. 9. 2023 Ředitelské volno