Příběhy bezpráví 2022 – Měsíc filmu na školách

Podobně jako v minulých letech tak se i v letošním roce rozjel projekt Příběhy bezpráví 2022 – Měsíc filmu na školách, kterého se opětovně zúčastnila i naše škola.

Mottem letošního ročníku je „Normalizovaná každodennost“. Studenti 3. A a 1. P se ve středu 30. 11. 2022 sešli v klubovně školy, aby společně zhlédli dokument „Vyvlastnění“ ze série Příběhy 20. století, který přibližuje osudy manželů, kteří měli za sebou na konci osmdesátých let 20. století nelehká léta v disidentu. Po promítání následovala online beseda s publicistou a dokumentaristou Adamem Drdou a chartistkou Silvestrou Chnápkovou (protagonistkou filmu Příběhy 20. století: Vyvlastnění), kteří se zaměřili na perzekuci v době normalizace.

Záměrem organizátorů je seznámit studenty s naší historií prostřednictvím filmů a besed s pamětníky událostí. Studenti si tak během dvouhodinového bloku mohli doplnit informace o tom, jak nesvoboda v období normalizace prostupovala i do té nejběžnější reality a komunistický režim trvale ovlivňoval každodenní život lidí, a vytvořit si tak barvitější obrázek o době, kterou nezažili.

Mgr. Zuzana Titzová

20221130-12272620221130-122755