Výchovné poradenství

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Stanislav Svoboda
Poradenství (metodika) v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů a specifických poruch učení
Mgr. Gabriela Kratochvílová
Výchovný poradce, školní kariérový poradce