Dopravní prostředky

Kód: 23-45-M/01

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025


Studentka nebo absolventka maturitního oboru Dopravní prostředkyAbsolvent tohoto maturitního oboru se může uplatnit především ve středních technicko-hospodářských funkcích v dopravních firmách, ve stanicích technické kontroly apod., např. na pracovních pozicích technik údržby, revizní technik, ekonom a plánovač údržby, diagnostik, mechanik úseku, zkušební technik, servisní technik, inspekční technik, technický kontrolor, přijímací technik, manažer provozu, a to především při pracovních činnostech souvisejících s provozem dopravních prostředků, s jejich údržbou a opravami. Může se také uplatnit ve strojírenských firmách jako mistr, pracovník kontroly jakosti, při racionalizaci údržby a opravárenských činností, jako technolog výroby, při diagnostice poruch, v oblasti péče o provozuschopnost dopravních prostředků, při řízení a organizaci provozních činností, v oblasti obchodně technických služeb apod.


Součástí vzdělávání je i odborná příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.


Ke stažení:

ŠVP Dopravní prostředky


Jak to u nás chodí  Máte nějaký dotaz? Napište nám!