Hotelnictví

Kód: 65-42-M/01

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025


Maturitní obor Hotelnictví a turismus je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelnictví, gastronomie a různých služeb cestovního ruchu.

Absolvent oboru Hotelnictví

 • je připraven na střední řídící pozice v hotelovém a gastro provozu
 • je připraven na práci v obchodní oblasti a finančnictví
 • je připraven na práci v oblasti cestovního ruchu
 • má praktické zkušenosti s výrobou a servisem pokrmů a nápojů
 • je schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích
 • má právní povědomí o podnikatelské činnosti
 • ovládá základy účetní evidence, managementu a marketingu
 • má zkušenosti se společenským chováním a veřejnou komunikací
 • umí pracovat s počítačem a s běžnými uživatelskými programy v oboru
 • může navázat studiem na vysoké škole, zvláště v oborech hotelnictví, cestovní ruch a ekonomie


Ke stažení:

Minidezerty od studentů maturitního oboru Hotelnictví a turismus
Sushi od studentů maturitního oboru Hotelnictví a turismus
Minihamburgery od studentů maturitního oboru Hotelnictví a turismus
Minidezerty od studentů maturitního oboru Hotelnictví a turismus

Průběh studia oboru Hotelnictví a turismus

1. ročník:

 • adaptační kurz – seznámení se spolužáky a s prostředím školy
 • exkurze do vybraných hotelových provozů v Brně
 • lyžařský výcvikový kurz

2. ročník:

 • regionální soutěže (barmanství, sommelierství, cukrářství)
 • návštěva výstavy Gastro Hradec Králové
 • zeměpisná soutěž
 • účast na odborných kurzech (např. barmanství, vyřezávání ovoce)
 • poznávací exkurze do Terezína a Lidic

3. ročník

 • slavnostní raut pro rodiče a hosty žáků
 • zahraniční praxe (Německo, Itálie, Anglie, Francie, Řecko, Španělsko)
 • účast na odborných kurzech (např. studená kuchyně, cukrářství, barista)
 • celostátní a mezinárodní gastronomické soutěže
 • Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici (pro zájemce)
 • poznávací exkurze do Osvětimi

4. ročník

 • příprava gastronomické soutěže GASTRODEN
 • exkurze do vybraných hotelových komplexů v Praze a na Letiště Václava Havla
 • zahraniční praxe (Německo, Itálie, Anglie, Francie, Řecko, Španělsko)
 • celostátní a mezinárodní gastronomické soutěže
 • maturitní zkouška: profilová (školní) část maturitní zkoušky: ústní zkouška z ekonomiky a účetnictví, hotelnictví a cestovní ruch, zpracování maturitní práce s obhajobou z odborných předmětů (maturitní témata z minulých let můžete vidět ZDE)

V průběhu studia se můžete zúčastnit také kulturně vzdělávacích zájezdů do vybraných evropských měst a na kulturní představení.

Ukázka správné praxe číšníka
Výstava dortů od studentů maturitního oboru Hotelnictví a turismus
Ukázka barmanské praxe
Slavnostní tabule na rautu od studentů maturitního oboru Hotelnictví a turismus

Náplň výuky oboru Hotelnictví a turismus

 • všeobecně vzdělávací předměty a základy přírodních věd
 • odborné gastronomické předměty (technologie přípravy pokrmů, technika obsluhy a služeb, nauka o výživě)
 • ekonomicky zaměřené předměty (ekonomika, účetnictví, marketing, management, právo, zeměpis cestovního ruchu)
 • dva cizí jazyky (výběr z angličtiny, němčiny, francouzštiny či ruštiny), popř. kurz italštiny
 • práce s počítačem a obchodní korespondence
 • odborné kurzy
 • praxe a účast na mimoškolních gastronomických akcích


Jak to u nás chodí


PROČ MATUROVAT NA SŠ SVĚTLÁ?

 • historie od roku 1901
 • stáže v zahraničí (Velká Británie, Francie, Španělsko, Řecko, Itálie, Německo, atd.)
 • široká nabídka odborných kurzů (barman, barista, sommelier, carving, cukrářské kurzy, atd.)
 • kvalitní výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština)
 • pořadatel gastronomické soutěže GASTRODEN známé po celé ČR
 • moderní zázemí + vše na jednom místě (škola, domov mládeže, školní jídelna)
 • napojení na místní hotely a turistická zařízení - možnost praxe

  Máte nějaký dotaz? Napište nám!