Praxe hotelnictví

Učební praxe žáků oboru Hotelnictví se koná na smluvních pracovištích:

 • HŠ Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí – školní recepce/bufet U Světlé 855/366 594 23 Velké Meziříčí
 • Hotel International Husova 16, Brno
 • Quality Hotel Brno Exhibition Centre Křížkovského 496/20, Brno
 • Resort Svatá Kateřina Svatá Kateřina 327, Počátky


Povinné pracovní pomůcky

Sada pomůce v obalu do výroby:

 • nůž na zeleninu
 • nůž na krájení syrových potravin – barevně odlišený 
 • velký krájecí nůž 
 • číšnický otvírák 
 • 2 ks utěrky na nádobí 
 • 1 ks ručník malý 
 • 2 ks kuchyňské chňapky 
 • příručník

Seznam kuchařského oblečení pro studenty:

 • Dívky a chlapci 
 • čepice hřib
 • rondon dvouřadý
 •  kalhoty bílé zástěra do pasu (90x65cm) 
 • plášť bílý dlouhý rukáv
 • bílé ponožky boty
 • bílé do kuchyně

Seznam oblečení do obsluhy pro dívky:

 • bílá halenka s rozhalenkou krátký rukáv
 • vesta (zprostředkuje škola) 
 • černá sukně punčocháče tělové barvy 
 • černé boty
 • vizitka (zprostředkuje škola) 
 • bílý plášť s dlouhým rukávem

Seznam oblečení do obsluhy pro chlapce:

 • bílá košile, dlouhý rukáv 
 • vesta (zprostředkuje škola) 
 • černé kalhoty 
 • černé ponožky 
 • černé boty 
 • vizitka (zprostředkuje škola) 
 • motýl bílý 
 • plášť s dlouhým rukávem


Úkoly pro praxi

vypracujte minimálně 2 otázky týkající se podmínek pracoviště PRA

 1. klasifikace, standardizace provozovny
 2. směrnice provozovny (řády- organizační, pracovní, provozní, ubytovací, sanitační..)
 3. zásobování provozovny
 4. likvidace a třídění odpadů; ochrana životního prostředí
 5. sledování a dodržování HACCP
 6. kontrolní činnost (i státní) - záznamy
 7. výrobní program provozovny; ochrana spotřebitele
 8. zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 9. hygiena na pracovišti, osobní hygiena zaměstnanců
 10. reklama a prezentace


Provozní praxe - recepece, bufet

Provozní praxe na recepeci a ve školním bufetu je zabezpečena žáky 3. a 4. ročníku oboru Hotelnictví a 2. a 3. ročníku oboru Kuchař - číšník.
Tato praxe ve je rovnocenná praxím v provozovnách restauračního zařízení, v hotelích či jiných pracovištích společného stravování.

Žáci se na týden stávají skutečnými „provozovateli" malého občerstvení se vším, co k takové činnosti patří. Musí se zorientovat ve všech povinnostech a úkolech včetně hmotné odpovědnosti. Během praxe musí zvládnout mnoho činností, přebírají odpovědnost za rozhodování o množství vyráběného sortimentu, organizaci prodeje, organizaci zásobování, provozní evidenci, vyúčtování tržeb. Hlavním cílem těchto praxí je výchova k samostatnému myšlení a rozhodování, k ochotě přijmout odpovědnost za svoji práci.

Základní dovednosti, které provozní praxe rozvíjí:

 • plánování objemu výroby baget v souvislosti s množstvím zásob, na základě zohlednění počtu žáků ve škole (např. výlet třídy, exkurze, nemocnost žáků)
 • zásobování - výpočty potřeby surovin, objednávky surovin, nákup surovin
 • skladování surovin
 • výroba baget dle vytvořených kalkulací, dodržování principů HACCP
 • dodržování hygienických předpisů – výroba, prodej, osobní hygiena, uniforma, pracovní oděv, úprava zevnějšku
 • skladové hospodářství cukrovinek, nápojů – skladová evidence, provozní evidence
 • nabídka sortimentu, komunikace se zákazníkem – specifický segment (spolužáci na SŠ, vyučující a další zaměstnanci a hosté školy)
 • inovace sortimentu – nápady, jejich realizace
 • propagace produktů – vhodná nabídka, marketingový přístup k prodeji
 • zvládnutí nárazové poptávky o přestávkách – stresové situace – průprava na skutečný provoz v restauracích
 • zvládnutí základní provozní evidence a administrativy
 • provádění úklidu, sanitace – denní, týdenní
 • sledování provozních teplot – lednice, vitríny
 • denní provedení inventury zboží, hotovosti
 • využití PC a programů Word, Excel, internet – objednávky, tvorba propagačních materiálů, ceníků, sestavení statistik, přehledů prodeje apod.
 • manipulace s registrační pokladnou, vystavování účtenek, vyúčtování
 • vyúčtování tržeb a manipulace s hotovostí
 • nakládání s odpady, třídění odpadů z výroby, prodeje
 • sestavení hodnotící zprávy z praxe
 • týdenní vyúčtování praxe s vyučujícím zodpovědným za provoz bufetů

Žáci získávají během praxe nové dovednosti, které jsou pro provozování podniku RS skutečnou nezbytností.