Výsledky soutěží fiktivních firem

Studenti čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví se zúčastnili 16. ročníku regionálního veletrhu fiktivních firem, který se konal 2. února 2023 pod záštitou Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně. Do přípravy na veletrh se zapojili všichni studenti z fiktivní firmy, někteří nejen při vyučování, ale i ve svém volném čase. Museli připravit katalog, elektronickou prezentaci, propagační materiály, vizitku, letáky a vymyslet výzdobu stánku.

V Brně pak firmy SNK PORT, s.r.o. a Lentilky, s.r.o. reprezentovali: Miroslav Třetina, Nikol Keplová, Lukáš Čeloud a Žaneta Nováková. Při obchodování si žáci vyzkoušeli prodej zboží, prezentaci firmy, propagaci, komunikaci se zákazníky a vyplňování dokladů.

Celkem v Brně soutěžilo 15 firem z celé České republiky. V této konkurenci dosáhly naše fiktivní firmy několika úspěchů:

  • soutěž o nejlepší logo a slogan: 3. místo
  • soutěž o nejlepší stánek: 4. místo
  • soutěž o nejlepší video spot: 4. místo
  • soutěž o nejlepší prezentaci: 5. místo
  • soutěž o nejlepší vizitku: 5. místo

Za vzornou reprezentaci školy studentům děkujeme.
Ing. Dana Mieržwinská, Mgr. Jana Havelková

Fotografie ze soutěže: