Elektrikář

Kód: 26-51-H/01
Od 1. 9. 2009 se vyučuje podle ŠVP Elektrikář.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025


Tříletý učební obor Elektrikář je určen pro chlapce i dívky. Po ukončení závěrečnou zkouškou získáte střední vzdělání s výučním listem a budete odborně připraveni na dělnická povolání elektrotechnického charakteru. Uplatníte se např. jako provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení, mechanik elektronických zařízení, vahař, montér výtahů apod.


Stipendium pro žáky oboru Elektrikář

Pokud docházíte do školy, nemáte vážnější kázeňské prohřešky a nepropadáte, můžete dosáhnout na základní stipendium 400 Kč měsíčně. Pokud navíc dosahujete velmi dobrých výsledků ve výuce a jste výborní v praktickém výcviku, získáte také prospěchové stipendium 1000 Kč za pololetí. Podmínky pro poskytnutí stipendií najdete ZDE.

Průběh studia oboru Elektrikář

V prvních dvou letech vás čeká teoretická i praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání, přičemž od 2. ročníku se osnova dělí na část slaboproudou a silnoproudou. Ve 3. ročníku vás potom připravíme na konkrétní elektrotechnická povolání, se kterými se uplatníte ve svém regionu.

Po absolvování oboru Elektrikář budete ovládat fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky a aplikovat fyzikální zákony v praxi. Dokážete se orientovat v základní technické dokumentaci, zhotovit ji a využít. Budete znát vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, zvládnete zapojit i opravit nejrůznější spotřebiče a budete používat nejrůznější měřicí přístroje.

Během studia můžete za zvýhodněnou cenu získat oprávnění k řízení osobního automobilu.

Po ukončení studia můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.


Ke stažení:

Europass (CZ)

Europass (EN)
ŠVP Elektrikář

Učební obor Elektrikář - praktická výuka pájení

Profil a uplatnění absolventa oboru Elektrikář

Po absolvování tohoto oboru se uplatníte při výkonu povolání jako elektrikář, provozní elektrikář slaboproudých zařízení, mechanik elektronických nebo elektrotechnických zařízení, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, elektromechanik opravář elektrických spotřebičů, provozní elektrikář v energetice, elektromontér, elektromontér rozvodných sítí, stavební elektrikář a v celé řadě dalších zaměření, které má škola možnost ve vzdělávacích cyklech realizovat s ohledem na požadavky trhu práce.


Co ovládá absolvent oboru Elektrikář

  • orientace v technických principech využívání a rozvodu elektrické energie
  • zapojování, uvádění do provozu, diagnostikování a opravování elektrických obvodů s pomocí technické dokumentace a vždy v souladu s platnými normami a předpisy
  • instalace elektrických sítí venkovního i kabelového vedení
  • pochopení funkčních principů používaných elektrických strojů a přístrojů a nejčastějších druhů elektronických zařízení
  • diagnostika a odstraňování příčin poruch
  • provádění základních druhů elektrotechnických měření, volba optimální metody měření a vyhodnocování naměřených hodnot v souladu s požadavky na měření


Praktická výuka v rámci oboru Elektrikář - stropní elektroinstalace
Tříletý učební obor Elektrikář - student při praktické výuce


Jak to u nás chodí  Máte nějaký dotaz? Napište nám!