Elektromechanik pro zařízení a přístroje - výtahář

Kód: 26-52-H/01

Od 1. 9. 2017 se vyučuje podle ŠVP Výtahář.

Tříletý učební obor Výtahář - elektromechanik pro zařízení a přístroje mohou studovat chlapci i dívky po doložení lékařského potvrzení.


Průběh studia oboru výtahář

Tento obor vás připraví na výkon odborných prací na elektrotechnických zařízeních. Během studia se v pravidelných týdenních cyklech střídá teoretické a praktické vyučování, přičemž ve druhém a třetím ročníku se zaměříte na výtahy a zdvihací zařízení. Obor zakončíte závěrečnou zkouškou.

Profil a uplatnění absolventa oboru výtahář

Po absolvování oboru Výtahář se uplatníte v dělnických profesích v oblasti údržby, oprav, výroby, zřizování, servisu a obsluhy výtahů a zdvihacích zařízení, stejně jako v oblasti obchodnětechnické.

Po zapracování, v rámci příslušných platných předpisů, můžete získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a vykonávat i povolání bez užšího zaměření, jako je např.:

  • výtahář
  • elektrikář
  • provozní elektrikář
  • elektromechanik
  • elektromontér

Ke stažení:

Europass (CZ)
Europass (EN)

Výtah vyrobený firmou Výtahy, s.r.o. pro MZLU v Brně - možnost uplatnění absolventa oboru

Po ukončení studia také můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.


SPOLUPRÁCE S FIRMOU VÝTAHY, S.R.O.

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s velkomeziříčskou firmou Výtahy, s.r.o., zabývající se výrobou a servisem výtahů, povrchovými úpravami kovů, strojní a zámečnickou výrobou atd. Tato firma se podílí na teoretické i praktické výuce žáků, a studenti, kteří v ní absolvují praxi, tu mohou později najít i uplatnění

Vzhledem k tomu, že jde jednu z nejvýznamnějších výtahářských společností v České republice, jde o velmi žádané pozice.

Přečtěte si, jak náš vztah vidí Výtahy, s.r.o.

Rekonstrukce lůžkového výtahu pro nemocnici v Novém Městě na Moravě - možnost uplatnění absolventa
Výroba mostových jeřábů - možnost uplatnění absolventa oboru