Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Do učebního oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje žáky ve školním roce 2024/2025 nepřijímáme.

Kód: 26-52-H/01
Od 1. 9. 2017 se vyučuje podle ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje.
Tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje mohou studovat chlapci i dívky po doložení lékařského potvrzení.


Průběh studia oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tento obor vás připraví na výkon odborných prací na elektrotechnických zařízeních. Během studia se v pravidelných týdenních cyklech střídá teoretické a praktické vyučování, přičemž ve druhém a třetím ročníku se zaměříte na výtahy a zdvihací zařízení. Obor zakončíte závěrečnou zkouškou.

Profil a uplatnění absolventa oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Po absolvování oboru se uplatníte v dělnických profesích v oblasti údržby, oprav, výroby, zřizování, servisu a obsluhy výtahů a zdvihacích zařízení, stejně jako v oblasti obchodnětechnické.

Po zapracování, v rámci příslušných platných předpisů, můžete získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a vykonávat i povolání bez užšího zaměření, jako je např.:

  • výtahář
  • elektrikář
  • provozní elektrikář
  • elektromechanik
  • elektromontér

Ke stažení:

Europass (CZ)
Europass (EN)
ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Výtah vyrobený firmou Výtahy, s.r.o. pro MZLU v Brně - možnost uplatnění absolventa oboru

Po ukončení studia také můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.


Jak to u nás chodíSPOLUPRÁCE S FIRMOU VÝTAHY, S.R.O.

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s velkomeziříčskou firmou Výtahy, s.r.o., zabývající se výrobou a servisem výtahů, povrchovými úpravami kovů, strojní a zámečnickou výrobou atd. Tato firma se podílí na teoretické i praktické výuce žáků, a studenti, kteří v ní absolvují praxi, tu mohou později najít i uplatnění

Vzhledem k tomu, že jde jednu z nejvýznamnějších výtahářských společností v České republice, jde o velmi žádané pozice.

Přečtěte si, jak náš vztah vidí Výtahy, s.r.o.

Rekonstrukce lůžkového výtahu pro nemocnici v Novém Městě na Moravě - možnost uplatnění absolventa
Výroba mostových jeřábů - možnost uplatnění absolventa oboru


  Máte nějaký dotaz? Napište nám!