Mechanik opravář motorových vozidel

Kód: 23-68-H/01
Od 1. 9. 2009 se vyučuje podle ŠVP Automechanik.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025


Nově koncipovaný tříletý obor Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) mohou studovat chlapci i dívky po doložení lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti.Během studia se zaměříte na opravy silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Budete provádět demontáže, kontroly a opravy jednotlivých částí a následující montáže a diagnostikovat závady pomocí moderních diagnostických přístrojů. V rámci vzdělání zdarma získáte řidičské oprávnění skupiny B a C.


Bezplatné kurzy

KurzRočníkBěžná cena cca
Autoškola sk. B a C3.38 000 Kč

Průběh studia oboru Mechanik opravář motorových vozidel

Příprava se skládá z teoretického a praktického vyučování, které se střídá v týdenních cyklech. V teoretickém vyučování vás kromě všeobecně vzdělávacích předmětů čekají odborné předměty, například:
 • základy strojnictví
 • technická dokumentace
 • automobily
 • opravárenství a diagnostika
 • elektrotechnika
 • ekonomika
V odborném výcviku se v 1. ročníku naučíte ručně a strojně obrábět kovové a nekovové materiály. Ve 2. a 3. ročníku potom budete provádět nejrůznější montážní a demontážní práce s využitím univerzálního i speciálního nářadí. Kromě běžné údržby silničních motorových vozidel zvládnete středně náročné opravy motorových vozidel, elektrických rozvodů a elektrické výstroje. K výuce budete používat moderní učební pomůcky, folie, řezy, modely a nejnovější počítačové programy.


Ke stažení:

ŠVP Opravář zemědělských strojů

Studenti oboru Mechanik opravář motorových vozidel

Po ukončení studia můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

Student oboru při praxi - demontáž kola nákladního vozidla
Studenti oboru při praxi u servisu traktoru

Profil a uplatnění absolventa oboru Mechanik opravář motorových vozidel

Absolvováním oboru Automechanik se z vás stanou kvalifikovaní pracovníci schopní samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech. Díky získaným dovednostem se uplatníte ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME) apod.

Můžete se věnovat montážím a demontážím, opravám, údržbě, seřizování a výměně dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkčním kontrolám po provedených opravách a seřízeních, obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontrole technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin B a C.


Co ovládá absolvent oboru Mechanik opravář motorových vozidel

 • stanovování diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy
 • posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě
 • opravy a výměny dílčích součástí, podskupin a skupin součástí vozidla
 • nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel
 • nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin (seřizování chodu motoru, geometrie náprav atd.)
 • zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace
 • montáž dílů automobilového příslušenství
 • kontrola vlastní vykonané práce
 • testování vozidel a zkušebních vzorků


Jak to u nás chodí  Máte nějaký dotaz? Napište nám!