Opravář zemědělských strojů

Kód: 41-55-H/01
Obor se vyučuje podle ŠVP Opravář.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025


Studujte žádaný obor Opravář zemědělských strojů na Střední odborné škole ve Velkém Meziříčí

Obor Opravář zemědělských strojů vás připraví na kvalifikovanou práci při zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Osvojíte si manuální dovednosti při provádění technických údržeb, seřizování a opravách zemědělských strojů a zařízení v rostlinné i živočišné výrobě. Získáte také řidičské oprávnění pro řízení traktoru, osobního a nákladního automobilu a oprávnění pro svařování plamenem i elektrickým obloukem. Navíc můžete absolvovat různé kvalifikační kurzy a osvojit si tak základní znalosti z obsluhy zemědělských strojů.


Bezplatné kurzy

KurzRočníkBěžná cena cca
Autoškola sk. B a C3.38 000 Kč
Autoškola sk. T2.21 000 Kč
Svařování el. obloukem2.13 000 Kč
Svařování plamenem
(kyslíko-acetylenový)
3.14 000 Kč

Věděli jste, že...

  • Absolventi tohoto oboru patří mezi nejžádanější pracovníky z pohledu zemědělské praxe, dopravních podniků a dalších oblastí hospodářství?
  • Po ukončení studia můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitou?

Profil a uplatnění absolventa oboru Opravář zemědělských strojů

Jako kvalifikovaní opraváři zemědělských strojů budete schopni samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na traktorech, samojízdných strojích a mechanizačních prostředcích používaných v zemědělství.

Díky získaným dovednostem se uplatníte ve výrobě, opravárenských provozech, servisech apod., kde se můžete věnovat montážím a demontážím, opravám, údržbě, seřizování a výměně dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontrole po provedených opravách a seřízeních, obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad, kontrole technického stavu vozidel a strojů, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B a C a kvalifikace ve svařování ZK 111 1.1; ZK 311 1.1.


Ke stažení:

Europass (CZ)

Europass (EN)
ŠVP Opravář zemědělských strojů

Oprava traktoru v rámci oboru Opravář zemědělských strojů

Co ovládá absolvent oboru Opravář zemědělských strojů

  • stanovování diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy
  • posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě
  • opravy a výměny dílčích součástí, podskupin a skupin součástí vozidel a strojů
  • nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel a strojů
  • nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin
  • zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace
  • kontrola vlastní vykonané práce


Jak to u nás chodíVezmi svou budoucnost pevně do rukou s oborem Opravář zemědělských strojů na Střední odborné škole ve Velkém Meziříčí.

  Máte nějaký dotaz? Napište nám!