Opravář zemědělských strojů

Kód: 41-55-H/01

Studuj žádaný obor Opravář zemědělských strojů na Střední odborné škole ve Velkém Meziříčí.

Obor se vyučuje podle ŠVP Opravář.

Obor Opravář zemědělských strojů vás připraví na kvalifikovanou práci při zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Osvojíte si manuální dovednosti při provádění technických údržeb, seřizování a opravách zemědělských strojů a zařízení v rostlinné i živočišné výrobě. Získáte také řidičské oprávnění pro řízení traktoru, osobního a nákladního automobilu a oprávnění pro svařování plamenem i elektrickým obloukem. Navíc můžete absolvovat různé kvalifikační kurzy a osvojit si tak základní znalosti z obsluhy zemědělských strojů.

Bezplatné kurzy

KurzRočníkBěžná cena cca
Autoškola sk. B a C3.38 000 Kč
Autoškola sk. T2.21 000 Kč
Svařování el. obloukem2.13 000 Kč
Svařování plamenem
(kyslíko-acetylenový)
3.14 000 Kč

Věděli jste, že...

  • Absolventi tohoto oboru patří mezi nejžádanější pracovníky z pohledu zemědělské praxe, dopravních podniků a dalších oblastí hospodářství?
  • Po ukončení studia můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitou?

Profil a uplatnění absolventa oboru opravář zemědělských strojů

Jako kvalifikovaní opraváři zemědělských strojů budete schopni samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na traktorech, samojízdných strojích a mechanizačních prostředcích používaných v zemědělství.

Díky získaným dovednostem se uplatníte ve výrobě, opravárenských provozech, servisech apod., kde se můžete věnovat montážím a demontážím, opravám, údržbě, seřízování a výměně dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontrole po provedených opravách a seřízeních, obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad, kontrole technického stavu vozidel a strojů, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B a C a kvalifikace ve svařování ZK 111 1.1; ZK 311 1.1.


Ke stažení:

Europass (CZ)

Europass (EN)

Oprava traktoru v rámci oboru Opravář zemědělských strojů

Co ovládá absolvent oboru Opravář zemědělských strojů

  • stanovování diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy
  • posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě
  • opravy a výměny dílčích součástí, podskupin a skupin součástí vozidel a strojů
  • nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel a strojů
  • nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin
  • zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace
  • kontrola vlastní vykonané práce


Jak to u nás chodíVezmi svou budoucnost pevně do rukou s oborem Opravář zemědělských strojů na Střední odborné škole ve Velkém Meziříčí.

  Máte nějaký dotaz? Napište nám!